6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kathri001
Vychvávateľlka v ŠKD

Dobrý deň,

chcela by som Vás porosiť o pomoc pri zaradení zamestnankyne do platovej triedy. Od 1. septembra bude pracovať ako vychovávateľka v ŠKD. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie učiteľstvo pre 2. stupeň ruský jazyk - geografia, má 1. aj 2. atestáciu. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a pomoc.

bkatuska
Podobná otázka

My by sme mali podobnú otázku. Od 1. septembra 2019 máme novú učiteľku v ŠKD. Má ukončené úplné stredné vzdelanie - predškolská a elementárna pedagogika. A teraz ukončila vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, aprobácia maďarský jazyk a biológia. Titul Mgr. Nemá adaptačné vzdelanie. Potrebovali by sme vedieť, do ktorej platovej triedy ju máme zaradiť, ako začínajúceho ped.zamestnanca ? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď!!!!

Maria Pavlikova
Podobná otázka

Na základe uvedeného vzdelania pani vychovávateľka je kvalifikovaná pre školský klub detí. Ako začínajúcu ju zaradíte do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 7. platovej triedy.

Maria Pavlikova
Vychovávateľka v ŠKD

Na základe uvedeného vzdelania pani vychovávateľka je kvalifikovaná pre školský klub detí. Nepíšete, v ktorej kategórii vykonala atestácie, preto neviem určiť zaradenie do kariérového stupňa a platovej triedy.

kathri001
Vychovávateľka v ŠKD

1. aj 2. atestáciu má v kategórií - učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Ďakujem

Maria Pavlikova
Vychovávateľka v ŠKD

Ak Vaša pani učiteľka vykonala prvú aj druhú atestácii pre kategóriu učiteľ a bude vykonávať činnosť vychovávateľky, zaradíte ju v súlade s § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. do kariérového stupňa vychovávateľka s prvou atestáciou a na základe § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. bude takto zaradená aj od 1. 9. 2019. Ak preradenie vykonávate 1. 9. 2019 a neskôr, zaradíte ju rovnako, ale podľa § 30 ods. 1 písm. b)zákona č. 138/2019 Z. z.