8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
bernolaka
vyjadrenie zo stránky minedu k príplatku za profesijný rozvoj

Pripájam sa do diskusie ohľadom príplatku za profesijný rozvoj §32g zákona. Nakoľko už dlhšiu dobu sledujem, ako sa má správne počítať a priznávať po 31.8.2019.
Niektorý poradcovia ako napr. Ing. Jarmila Szabová na stánke VSSR, píše, že sa neprepočítavajú a ich výška ostáva nezmenená do 31.08.2026, na tomto fóre to už niekoľko krát odznelo a na stránke minedu sú konkrétne príklady ( je ich tam 9 príkladov) ako počítať a zostaviť nové platové dekréty od 1.9.2019, dávam link a tam sa to počíta z nových platových taríf.
https://www.minedu.sk/komentar-k-vzorom-oznamenia-o-vyske-a-zlozeni-funk...

Vie už konečne niekto kompetentný povedať, čo je správne? Tiež by nás zaujímalo, čo nahrádza bývalú vyhlášku č. 437/2009 o kvalifikačných predpokladoch , nakoľko stále sa prijímajú nový ľudia do pracovného pomeru a my musíme posudzovať, (podľa čoho ?), či spĺňajú kvalifikačné požiadavky.

Táto odpoveď by potešila určite nejedného personalistu. Srdečná vďaka, ináč volala som aj na ministersvto školstva, tak ma odporučili na miestny okresný úrad, že oni mi tieto informácie neposkytujú.

Maria Pavlikova
Vyjadrenie zo stránky minedu k príplatku za profesijný rozvoj

Na Vami uvedenej www adrese ministerstve školstva je presne a konkrétne uvedené, že príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. sa prepočítava. S uvedeným sa stotožňujem a nemám k tomu čo dodať.

schlangi
k príplatku za profesijný rozvoj

horvathova18.09.2019 13:15:43
!!! Potvrdené !!!! prave sme dostali vyjadrenie Ministerstva skolstva !!! Citujem z neho
"
Kreditový príplatok priznaný podľa predpisov účinných do 31.8.2019, s účinnosťou od 1.9.2019 sa vypláca ako príplatok za profesijný rozvoj z platovej triedy a pracovnej triedy PZ a OZ, do ktorej je PZ a OZ zaradený.
Kreditový príplatok podľa predpisov účinných do 31.8.2019 sa vypočítal tiež z platovej triedy a pracovnej triedy PZ a OZ, do ktorej bol PZ a OZ zaradený, a na základe tohto istého princípu sa vypočítava aj príplatok za profesijný rozvoj.
To znamená, že ak sa zvyšuje platová tarifa PZ a OZ, príplatok sa vypočítava z novej výšky platu.
Analogicky – z právnej teórie vyplýva, že ak zákon niečo explicitne neustanovuje, tak použije sa právna úprava, ktorá k tej danej veci, resp. prípadu je najbližšia.

S pozdravom

Mgr. Hilda Dudáková
vedúca oddelenia
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu

Annina
§ 32g

OK, ale chýba mi ešte algoritmus výpočtu. Bude to ďalej 6 %+6% , alebo 12 %. Podľa vzorového príkladu č. 1 v 9. PT je uvedený príplatok vo výške 136,50.
Podľa výpočtu:
9. PT 12% =136,50
9. PT 6+6 = 68,25 (68,50) = 68,50*2= 137 .

Čo je správne pri 12 % príplatku v 9.PT suma 136,50 alebo 137.

Ďakujem

Základná škola ...
priplatok 32g

Aj ja som zvedava, ako to ma spravne byt. Podla mna by to malo byt 137 €.

Annina
priplatok 32g

Na stránke MŠ sú už opravené príklady.
https://www.minedu.sk/data/att/15128.pdf

AF70
priplatok 32g

Ale konkrétne príplatok 32g - 12% v 9. triede som opravený nenašla

Adrika37
príplatok 32 g

Tu je správny link. Vzorový príklad č.1

https://www.minedu.sk/data/att/15095.pdf