1 príspevok / 0 nový
zuzulik020
Vylúčenie dieťaťa z MŠ

Dobrý deň, chcem sa informovať na naozaj citlivú tému - vylúčenie dieťaťa z MŠ. Je možné vylúčiť dieťa z MŠ na podnet ostatných rodičov? MŠ navštevuje dieťa, ktoré má problémové správanie (bije deti, nadáva im, bije učiteľky, nadáva učiteľkám, má záchvaty zlosti, odmieta všetky bežné činnosti v MŠ). Dieťa bolo u psychológa, ktorý sa vyjadril, že sú to adaptačné problémy a odporučil individuálny prístup k dieťaťu. Tieto problémy však neustupujú ani po piatich mesiacoch navštevovania MŠ, dokonca sa zhoršujú. Dieťa je čoraz viac agresívne k ostatným deťom aj k učiteľkám. Ostatní rodičia sa začali riaditeľke sťažovať, dokonca podali riaditeľke písomný návrh na vylúčenie tohto dieťaťa z MŠ. Aké kompetencie má v tomto prípade riaditeľka. Viete mi poradiť ako by mala postupovať a ktorých legislatívnych podkladov by sa mala držať? Ďakujem.