1 príspevok / 0 nový
Gabriela Leláková
Vylúčenie žiaka zo ZŠ

Dobrý večer, potrebovala by som poradiť.V našej základnej škole plní povinnú školskú dochádzku dieťa,ktoré k nám nepatrí, nie sme jeho spádová škola. Dieťa je problémové, čo sa týka správania, je nezvládnuteľné.Dá sa dieťa z našej školy vylúčiť a následne môže zriaďovateľ /obec/ bez súhlasu rodiča presunúť dieťa do školy ktorá je jeho spádová škola podľa bydliska?