1 príspevok / 0 nový
jannnnojanko.
Vypočátanie uväzky učiteľa strednej odbornej školy

Dobrý deň prajem!
Prosili by sme o radu. Jedna kolegyňa učí na strednej odbornej škole ako učiteľka a dopĺňa si základný úväzok výkonom pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy – v odbore hostinský. Jeden týždeň má 18 vyučovacích hodín+6,5 hodín odborného výcviku. Každý druhý týždeň má 11 vyučovacích hodín+6,5 hodín odborného výcviku. Kolegyňa je aj kariérovým poradcom, a má základný úväzok 20 hodín. Kolegyňa vykonáva činnosť majstra odbornej výchovy v 1., 2. aj 3.ročníku. Základný úväzok majstra odbornej výchovy v 1. a 2. ročníku je 30 hodín, v 3.ročníku je 35 hodín. Naša otázka je: Má kolegyňa nadčas, ako sa vypočíta jej týždenný úväzok? My sme počítali takto:
18 vyuč.hod.+11 vyuč.hod.=29:2=14,5 vyuč.hod. lebo má každý druhý týždeň + 6,5 hodín odborného výcviku a to je spolu 21 hodín. Čiže podľa nás má 1 hodinu nadčas.
V percentách sme vypočítali takto:
14,5:20(základný uväzok kariérového poradcu)=72,5%,
6,5:35(základný úväzok majstra odbornej výchovy v odbore hostinský v 3.ročníku)=18,5%
72,5%+18,5%=91%
Riaditeľka povedala, že nemá tú 1 hodinu nadčas, lebo jej v percentách nevyjde 100%, ale v hodinách má 21 hodín, ak sme dobre počítali. Nevieme, kde robíme chybu pri počítaní. Preto by sme si prosili láskavo o pomoc.