1 príspevok / 0 nový
janajanicka
výpočet povinnosti byť na pracovisku pri skrátenom úväzku učiteľa

Učitelia strednej školy majú plný úväzok 22 hod. týždenne. Škola má stanovené v pracovnom poriadku, že na pracovisku je učiteľ povinný byť denne 6 hod. (bez prestávky) a ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou podľa zákona č. 317/2009 Z. z. majú povolené vykonávať mimo pracoviska - t. j. 1,5 hod.
Ako správne určiť, koľko má byť v práci učiteľ, ktorý má úväzok napr. 20 hodín týždenne?