1 príspevok / 0 nový
janajanicka
Výpočet úväzku majstra odbornej výchovy

Rozsah vyučovacej povinnosti majstra odbornej výchovy je podľa nariadenia č. 422/2009 24 – 35 hodín týždenne.
Chápeme to správne, že u tejto kategórie pedagogických zamestnancov je rozsah určený preto, lebo sú rôzne dotácie odborov?
Napr. učebné odbory v našej škole majú dotáciu 30 a 35 hodín (podľa ročníka), ale študijné odbory iba 12 hodín , prípadne 18 hodín týždenne.
Otázka: Aby mal majster OVY plný úväzok, musí splniť určenú dotáciu konkrétneho odboru, ktorý vyučuje a nie najnižšiu hranicu 24 hodín?