4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
DankaT
Výpoveď z organizačných dôvodov

Dobrý deň, veľmi pekne by som chcela poprosiť o radu.
Vyzerá to tak, že budeme nútení urobiť organizačnú zmenu pre nízky počet žiakov. Musíme prepustiť pána učiteľa, ktorý s tým samozrejme už ráta.
Ale otázka pre mňa je skôr o výške odstupného?
Výpoveď je v zmysle §63 ods 1. písm.b. Podľa § 76 ods. 1.písmeno d) prináleží odstupné priemerného vo výške štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, a bude plynúť trojmesačná výpovedná lehota.
Avšak dostala som otázku, prečo nedostane odstupné podľa § 76 ods. 1.písmeno e). ?

Išla som striktne podľa odporúčania ako to urobiť a možnosť skončiť pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) som nezobrala do úvahy. Som absolútny nováčik. A nie je mojim cieľom obrať úžasného zamestnanca o jeden mesačný zárobok. Je to naozaj zamestnanec, ktorý je obrovským prínosom.
Prepustiť ho, je pre nás ťažké a naozaj nás k tomu núti len táto situácia.

Ak by sme teda skončili pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b), je možné vyplatiť mu odstupné vo výške päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku podľa § 76 ods. 1.písmeno e)? A bude mu plynúť výpovedná trojmesačná lehota?

Ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
Výpoveď z organizačných dôvodovDobrý deň,

Dobrý deň,
je potrebné rozlišovať skončenie pracovného pomeru výpoveďou, kedy plynie výpovedná a doba a skončenie pracovného pomeru dohodou ku konkrétnemu dňu, kedy neplynie výpovedná doba a vyplatí zvýšené odstupné podľa § 76 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce. V ods. 1 písm. e) nie je uvedené. Keď budete robiť ponukové konanie, môžete dať do zápisu, ak zamestnanec požiada o skončenie pracovného pomeru dohodu pred plynutím výpovednej doby, vyplatí sa odstupné podľa § 76 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce. Výpoveď ste mali doručiť do konca mája, aby trojmesačná lehota uplynula do 31. 8. 2023. Keďže ste nekonali, je na zvážení výpoveď alebo dohoda. Nedá sa to kombinovať. Máte už rozhodnutie o organizačnej zmene s uvedením dátumu skončenia pracovného pomeru?

DankaT
Výpoveď z organizačných dôvodov

Ďakujem za odpoveď pani Pavlíková. Ponukové konanie robiť musíme? Ja nemám čo ponúknuť. Vôbec. Preto neviem mi dohoda ani nenapadla. Je možné ukončí prac.pomer dohodou keď neprebieha ponukové konanie? Lebo ja proste prepúšťam, bez ponuky nejakého iného variantu. Preto som vybrala pôvodne výpoveď.

Maria Pavlikova
Výpoveď z organizačných dôvodov

Dobrý deň,
ponukové konanie musí prebehnúť vždy, keď sa končí pracovný pomer zo strany zamestnávateľa. Koná sa na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa o znížení počtu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce. Uvediete tam, prečo sa toto ponukové konanie robí a že zamestnávateľ nemá pre Vás žiadnu prácu, ktorá by bola vhodná. Pri ponukovom konaní musíte ponúknuť každé voľné miesto, nielen zodpovedajúce kvalifikácii. A keďže nemáte žiadne voľné miesto, musíte skončiť pracovný pomer výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a bude vyplatené odstupné vo výške štvornásobku Vášho funkčného platu. Ak zamestnanec požiada o skončenie pracovného pomeru dohodou pred plynutím výpovednej doby, bude vyplatené zvýšené odstupné vo výške päťnásobku funkčného platu bez plynutia výpovednej doby. V dohode musí byť uvedený výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Dajte si dohromady obidve moje odpovede.