1 príspevok / 0 nový
shankova
Výpoveď zamestnávateľa

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o výklad zákona 317/2009 § 9 ods.1. bezúhonnosť.
Zamestnanec -učiteľ je odsúdený za úmyselný trestný čin subvenčného podvodu - podmienka 3 roky. Ako postupovať?
Dať zamestnancovi skončenie pracovného pomeru výpoveďou §63 ods.1 písm. d bod1 /nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce/ a vtedy má 2 mesačnú výpovednú lehotu alebo okamžité skončenie pracovného pomeru § 68 ods.1 písm. a. /zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin/.
Právnik zamestnanca tvrdí, že nemáme právo dať zamestnancovi výpoveď, nakoľko trestný čin nesúvisel s pedagogickou činnosťou.
Prosím Vás o radu. Ďakujem