Vyrobme si koníka

Septembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Umenie a kultúra.

Vyrobme si koníka

Vzdelávacia oblasť

Umenie a kultúra

Podoblasť

Výtvarná výchova – výtvarné činnosti s tvarom na ploche

Podoblasť

1. Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

2. Vystrihuje časti obrázkov.

3. Spája časti obrázkov lepením.

4. Dotvára tvary kresbou a pomenuje výsledok.

Úlohy pre dieťa:

1. Vystrihnite si telo koníka, preložte ho na polovicu a ohnite ho tam, kde je sivo-žltá prerušová čiara.

2. Telo koníka opäť vystrite a nožničkami rozstrihnite po žltej prerušovanej čiare tak, aby vám vznikol zárez približne do polovice, ako to ukazuje šípka.

3. Šrafovanú časť hlavy, ktorá je natretá lepidlom, zasuňte do zárezu v tele a pritlačte – prilepte k vnútornej časti koníka.

4. Vystrihnite hlavu koňa a na šrafovanú časť natrite lepidlo.

5. Vystrihnite chvost z predlohy a šrafovanú časť natrite lepidlom.

6. Šrafovanú časť na chvoste, ktorá je natretá lepidlom, zasuňte do vnútra zadnej časti a pritlačte צ prilepte k vnútornej časti koníka.

7. Hotového koníka vyfarbite, vymaľujte.

Stiahnite si dokument