1 príspevok / 0 nový
Jana Plackova
výška náhrady za lyžiarsku výstroj

Pedagóg, ktorý absolvuje so žiakmi lyžiarsky kurz patrí náhrada za používanie výstroja vo výške 0,50 €/deň. Táto suma náhrady sa vypláca už dlhšiu dobu, neviem sa dopátrať či sa nezmenila a ak áno akým predpisom. Ďakujem