1 príspevok / 0 nový
Bianca N
Výskum- Zisťujeme postoje učiteľov MŠ v oblasti inklúzie detí s PAS

Dobrý deň, som študentkou 3. ročníka špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. V súvislosti s bakalárskou prácou sa obraciam na Vás s veľkou prosbou o vyplnenie dotazníka.

Daný dotazník je zameraný na tému: Postoje pedagógov k inklúzii detí s poruchami autistického spektra v materskej škole (MŠ). Vhodnými respondentmi na vyplnenie dotazníka sú práve učiteľky v materských školách. Dotazník je čisto anonymný, zaberie max. 10 minút. Odkaz na dotazník nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJHfvhSDPXl2PSiyoGsIAv7Htl8iQR...

Budem veľmi rada pokiaľ sa tento dotazník dostane k čo najviac učiteľom/učiteľkám v MŠ. Ďakujem Vám vopred za čas, ochotu a pomoc.
Veľmi si to vážim!