6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jozef S
Vysoká škola a atestačné vzdelávanie

Dobrý deň. Po skončení VŠ v roku 2003 (Lesnícka fakulta TU vo Zvolene - LF TUZVO) som ostal na škole pracovať ako odborný asistent. Zároveň som si externe urobil 3. stupeň VŠ - PhD. Popri tom som externe absolvoval aj 2-ročné pedagogické štúdium na UMB BB (pedagogické minimum). Na LF TUZVO som po nástupe do pracovného pomeru začal vyučovať najskôr cvičenia, potom prednášky z viacerých predmetov. Viedol som záverečné práce študentov 1. a 2. stupňa VŠ. Bol som členom štátnicových komisií pre 1. aj 2. stupeň VŠ, členom komisií ŠVOČ, atď.. Po 15 rokoch som skončil pracovný pomer na VŠ a chcem sa zamestnať na strednej škole (SŠ) s lesníckym zameraním, ktoré mám vyštudované aj ja. No a tam smeruje moja otázka. Na SŠ pýtajú odo mňa doklad o absolvovaní adaptačnej praxe. Ten ja ale nemám, keďže nič také na VŠ odo mňa nik nechcel a pokiaľ viem, tak nič také sa tam ani nikto od nikoho navyžadoval. Nahrádza mi moja doterajšia učiteľská prax na VŠ tento doklad? Ak nie, môže mi doterajší zamestnávateľ (VŠ) vystaviť nejaký iný, započítateľný doklad nahrádzajúci adaptačné vzdelávanie? Vopred Vám ďakujem za odpoveď, s pozdravom Jozef S.

Maria Pavlikova
Vysoká škola a atestačné vzdelávania

Čo sa týka adaptačného vzdelávania, nerozumiem, prečo zamestnávatelia žiadajú nejaký doklad v takých prípadoch ako je napr. Váš. Adaptačné vzdelávanie sa zaviedlo do zákona až 1. 11. 2009. Vo Vašom prípade úplne jednoznačne sa dá uplatniť § 27 ods. 4 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z. a zaradiť Vás do kariérového stupňa samostatný učiteľ strednej školy. Nie ste povinní absolvovať adaptačné vzdelávanie. Ja by som sa pozastavila nad tým, prečo ste doplňujúce pedagogické štúdium neabsolvovali na LF TUZVO, aby pedagogická spôsobilosť nadväzovala na predmety, v ktorých ste získali odbornú spôsobilosť.

Jozef S
Vysoká škola a atestačné vzdelávania

Ďakujem Vám za odpoveď. Doplňujúce pedagogické štúdium LF TUZVO neposkytuje (zrejme ho nemá akreditované), preto som ho absolvoval na inej VŠ.

Jozef S
Zaradenie do 9. platovej triedy

Dobrý deň, vážená pani Pavlíková,
prosím Vás ešte o radu ohľadom zaradenia do platovej triedy (PT). Po 15 rokoch uznanej učiteľskej praxe na VŠ sa chcem zamestnať na SŠ s rovnakým zameraním a rovnakým odborom, v akom som pracoval aj na VŠ. Získal som aj III. stupeň vysokoškolského vzdelania v súvisiacom odbore. Mám nárok podľa § 27 ods. 5 písm. b) a ods. 6 zákona č. 317/2009 Z.z. byť zaradený do najvyššej 9. platovej triedy?
Vopred Vám ďakujem za skorú odpoveď, Jozef S.

Maria Pavlikova
Zaradenie do 9. platovej triedy

Prax na vysokej škole nie je pedagogickou praxou v zmysle § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Do kariérového stupňa začínajúci učiteľ by Vás nemuseli zaradiť, patrí Vám zradenie do kariérového stupňa samostatný učiteľ .Nárok na zaradenie podľa § 27 ods. 5 písm. b) a ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. a zaradenie do najvyššej 9. platovej triedy získate vtedy, keď splníte zákonom stanovené podmienky.. Ste samostatný učiteľ, po troch rokoch pedagogickej praxe Vás zaradia do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou a po šiestich rokoch pedagogickej praxe do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou, čomu zodpovedá 9. platová trieda.

Jozef S
Zaradenie do 9. platovej triedy

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.
Škoda, že v zmysle § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. nie je učiteľská prax na vysokej škole započítateľná učiteľskej praxi na strednej škole, hoci aj na VŠ sa realizuje výchovno-vzdelávací proces. Možno trochu inou formou a s dospelými ľuďmi, ale princíp ostáva zachovaný.
Ešte raz Vám ďakujem za rady,
s pozdravom,
Jozef S.