3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Sonaa
Vysokoškolský učiteľ ide pracovať na strednej škole

Dobrý deň, prosím Vás, máme prijať do pracovného pomeru pani učiteľku, ktorá má vzdelanie:
VŠ II. stupňa filozofická fakulta - aprobácia : nemecký jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra a dejepis v roku 1995
ukončený III. st. VŠ - doktorandské štúdium - odbor pedagogika - v roku 2014.

Pani pracovala nasledovne: 1995 - 2002 ako učiteľka nemčiny a slovenčiny na strednej škole
2002 - 2005 ako učiteľka nemčiny na strednej škole.
V rokoch 2005 - 2016 pracovala ako odborná asistentka na VŠ a náplňou jej práce bola pedagogická, prekladateľská a vedecká činnosť - odborný nemecký jazyk , slovenský jazyk pre cudzincov, výučba predmetu pedagogické kompetencie.
Od roku 2017 pracuje ako učiteľka nemeckého jazyka a prekladateľka, tlmočníčka na MV SR Bratislave.
Prosím Vás, do akého kariérového stupňa bude zaradená, ak v rokoch 1995 - 2005 nezískala prvú ani druhú kvalifikačnú skúšku ani ich náhrady?
Ďakujem

Sonaa
Vysokoškolský učiteľ ide pracovať na strednej škole

Opravujem informácie - v rokoch 2005 získala náhradu prvej a druhej kvalifikačnej skúšky - malý a veľký doktorát.

Maria Pavlikova
Vysokoškolský učiteľ ide pracovať na strednej škole

Ak má Vaša uchádzačka absolvované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa nepedagogické, tak bola povinná absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, aby bola kvalifikovaná učiteľka. V roku 2005 nemohla získať náhradu prvej aj druhej kvalifikačnej skúšky. Za malý aj veľký doktorát určite nie. Keď si to objasnite, pošlite presné vzdelania, za ktoré získala náhrady kvalifikačných skúšok. Ak má skutočne správne určené náhrady kvalifikačných skúšok, neviem, čo Vám je nejasné. Je to učiteľka s druhou atestáciou a patrí jej 9. platová trieda.