2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Momoko
vysvetlenie ku kvalifikačným predpokladom ped.zam

Dobrý deň,

je možné zaradiť zamestanca SŠ absolventa nepedagogickej VŠ, študenta DPŠ 2. ročníka so všeobecnou štátnou skúškou na jazykovej škole, ktorá má oprívnenie vykonávať JŠ ako kvalifikovaného pre vyučovanie cudzieho jazyka?

Vzťahuje sa naňho v tomto prípade:7.časť, 17.bod, písmeno b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie....?

Ďakujem za odpoveď

ML

z.duchonova
Štátna jazyková skúška

Zamestnanec so štátnou jazykovou skúškou, ktorú absolvoval na jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie podľa MŠVVaŠ SR, sa môže stať kvalifikovaným iba v prípade, ak má ukončené doplňujúce pedagogické vzdelanie.