6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
amaca
Vyučovacia povinnosť špec. pedagóg

Dobrý deň,

akú má vyučovaciu povinnosť špeciálny pedagóg od 1. 9. 19?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Vyučovacia povinnosť špeciálny pedagóg

Tak ako som to uvádzala doteraz, dovolím si aj naďalej uviesť, že v § 3 ods. 7 nariadenia vlády č. 201/2019 Z z. je uvedené, že základný úväzok školského špeciálneho pedagóga sa neustanovuje. Z uvedeného vyplýva, že pracovný čas školského špeciálneho pedagóga pri plnom pracovnom úväzku je 37,50 hod. Vyučovaciu povinnosť nemal ani do 31. 8. 2019.

amaca
Vyučovacia povinnosť špeciálny pedagóg

Pani Pavlíková, ak je školský špeciálny pedagóg od 1.9. zaradený ako pedagogický zamestnanec, ktorých oblastí sa táto zmena týka? Ďakujem

Maria Pavlikova
Vyučovacia povinnosť špeciálny pedagóg

Čo máte na mysli ? Zmení sa jeho pracovná trieda a kategória. Kariérový stupeň ostáva zachovaný, pracovná náplň tiež.

amaca
Vyučovacia povinnosť špeciálny pedagóg

Podľa pomôcky pre aplikačnú prax, ktorá sa nachádza na stránke Min. školstva, som pochopila, že pracovná trieda 2 zostáva zachovaná. Je tam uvedené:
"Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením, školského špeciálneho pedagóga a pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí. "
Keď sme bežná základná škola, ktorá má integrované deti, náš školský špeciálny pedagóg nebude zaradený do 2 pracovnej triedy?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Vyučovacia povinnosť špeciálny pedagóg

Vo Vašej otázke, v ktorej citujete § 5a zákona č. 553/2003 Z, z, je uvedený aj školský špeciálny pedagóg bez ohľadu na to, že pracuje v bežnej základnej škole. Už mi uverte školský špeciálny pedagóg je od 1. 9. 2019 zaradený v pracovnej triede dva.