2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Soňasoňa
Vyučovanie Anglického jazyka

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ohľadom vyučovania anglického jazyka na prvom stupni ZŠ. Mám vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (maturitu však mám z nemeckého jazyka). Chcem sa opýtať, čo všetko je potrebné na to, aby som mohla vyučovať anglický jazyk na prvom stupni a kde si dané skúšky (certifikáty) môžem urobiť. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Vyučovanie anglického jazyka

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jazykov na prvom stupni základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., prílogha č. 1, časť III. v bodoch 10 až 12.Vzhľadom na Vaše ukončené vzdelanie musíte absolvovať buď kvalifikačné štúdium anglického jazyka alebo rozširujúce štúdium anglického jazyka - obe iba na vysokej škole alebo vykonať štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie. Žiadne certifikáty Vám tieto štúdia nenahradia.