2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Pata217
Vyučovanie Ang./Nem. jazyka

Dobrý deň, prosila by som o radu, chcela by som zistiť aké mam možnosti s mojím vzdelaním. Mám vyštudované prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii jazykov anglický jazyk a kultúra/ nemecký jazyk a kultúra. Zaujímalo by ma možné uplatnenie v školstve.
Ukončila som bakalárske štúdium a z obidvoch jazykov mám vykonanú štátnu skúšku. Zaujímalo by ma, čo potrebujem ak by som sa chcela zamestnať v školstve ako pedagóg týchto jazykov prípadne jedného z nich. Stačí si dorobiť pedagogické minimum , kde získam pedagogické vzdelanie, kedže jazykovú úroveň mám už potvrdenú štátnicami alebo je nutné vysokoškolské pedagogické štúdium druhého stupňa.

Mala by som záujem o prácu na ZŠ/SŠ/Gymnázium.

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Vyučovanie cudzích jazykov

Základným kvalifikačným predpokladom pre učiteľa základnej a strednej školy je v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bakalárske vzdelanie nie je plnením kvalifikačných predpokladov pre túto činnosť. Absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na bakalársky stupeň vzdelania nenahradzuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a v školstve ako neučiteľ sa nemôžete uplatniť.