2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Vyučovanie predmetov matematiky, fyziky, techniky

Dobrý deň pani Pavlíková.
Prosím o posúdenie, či zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov matematiky, fyziky a techniky na základnej škole.
Má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, na strojárskotechnologickej fakulte v študijnom odbore strojárska technológia (Ing. 1989). Štátne záverečné skúšky vykonal z predmetov: náuka o materiáli, fyzikálna metalurgia a medzných stavov mat. , špeciálna technológia, Marxizmu-leninizmu.
A taktiež na Žilinskej univerzite získal pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných technických predmetov (rok 1998).
Za odpoveď ďakujem.

Maria Pavlikova
Vyučovanie predmetov matematiky, fyziky, techniky

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., l. diel, III. časť. Na základe uvedeného vzdelanie je Váš učiteľ kvalifikovaný na vyučovanie predmetu technika a fyzika, na matematiku podľa môjho názoru nie je kvalifikovaný. Splnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posudzuje zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.