17 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
SNDorottya
Vzdelanie - pedagogické minimum

Dobrý deň,
Študovala som na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde som úspešne ukončila magisterské štúdium - Maďarský jazyk - edítorstvo a vydavateľská prax. Počas 5 rokoch štúdia som mala len maďarské predmety, pravopis, literatúra, gramatika atď. - Mojou otázkou je: čo by som mala ešte absolvovať (externe), aby som mohla aj učiť (maďarský jazyk a literatúra)?

Dakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Vzdelanie - pedagogické minimum

Ak máte na mysli učiť maďarský jazyk ako cudzí jazyk napr. na základnej škole lebo strednej škole, musíte absolvovať k Vášmu štúdiu doplňujúce pedagogické štúdium, ktorým získate pedagogickú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie príslušného cudzieho jazyka.

g010110
DPŠ

Dobrý deň,

chcel by som sa informovať, na budúci rok ukončim II. stupeň VŠ v odbore nemecký jazyk neučiteľské študium, chcel by som učiť ale v škole. Moje otázky sú nasledovné.
1. Ak si spravim DPŠ tak môžem učiť aj na SŠ, gymnáziu aj na ŽŠ ?
2. Je DPŠ uznané ako diplom teda nemusím ho už viac krát robiť teda či mi bude platiť ako diplom natrvalo ?

3

Maria Pavlikova
DPŠ

Na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v neučiteľskom študijnom odbore a získaní pedagogického vzdelania na základe DPŠ budete kvalifikovaný učiteľ cudzieho jazyka na základnej škole aj na strednej škole. Absolvované doplňujúce štúdium na vyučovanie cudzieho jazyka nebudete musieť obnovovať, je to trvalé vzdelanie.

Zuzu84
DPŠ a pedagogicky asistent

Dobry den, mam ukoncene VS II. stupna v odbore personalny manazment a DPŠ ekonomicke predmety. Mozem robit pedagogickeho asistenta na ZŠ, alebo je nutne este kvalifikaciu doplnit o rozsirujuci modul DPS pedagogicky asistent? Dakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
DPŠ a pedagogicky asistent

Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6 k Vášmu vzdelaniu ste povinná absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent.

Zuzana 34
DPŠ

Dobrý deň prajem p.Pavlíková,

mám ukončenú strednú školu nepedagogického zamerania ( chemická ), vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Mgr. stupeň a následne rigorózne konanie na tejto vysokej škole ako PhDr. Chcela by som pracovať v školstve. Zároveň si chem teda doplniť DPŠ. Moja otázka znie:

1. Aké mám možnosti uplatnenia po absolvovaní DPŠ?
2. Ak si dorobím DPŠ môžem pôsobiť ako asistent učiteľa alebo vychovávateľka na ZŠ?
3. Ak po ukončení DPŠ nadviažem na rozširujúce štúdium primárneho vzdelávania v BA na Univerzite Komenského budem kvalifikovaná ako učiteľka na ZŠ? ( táto možnosť ma zaujíma najviac )
Vďaka za odpoveď...

Maria Pavlikova
DPŠ

Ak získate doplňujúce pedagogické štúdium, budete kvalifikovaná pedagogická asistentka. O možnostiach rozširujúceho štúdia pre primárne vzdelávanie a jeho ďalšom uplatnení sa musíte informovať na Univerzite Komenského.

Jankasc
DPŠ asistent ucitela

Dobry den pani Pavlikova.
Mam vystudovanu VŠ v odbore socialna praca. Moja otazka na Vas. Po absolvovani doplnujuceho pedagogickeho studia - rozsireneho modulu asistenta ucitela, budem moct pracovat ako kvalifikovany asistent ucitela? Dakujem

Maria Pavlikova
DPŠ asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Vaše vzdelanie a plnenie kvalifikačných predpokladov by sme mohli posúdiť podľa oddielu A - 3. bodu. Keďže nemáte žiadne DPŠ, podľa vyhlášky Vám nestačí rozširujúci modul DPŠ, ale doplňujúce pedagogické štúdiu pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent.

Patoo
Pedagogické minimum

Dobry den, prosim Vas, mam vystudovaneho a skonceneho na Bezp. manažmentu v Košiciach na vysokej skole titul Ing. som skoncil a moje statnicove predmety boli kriminalisticke vedy, bezpecnostny manazment a projektovanie bezpecnostnych systemov. Chcel by som ucit na strednej alebo zakladnej skole. Urobim si pedagogicke minimum. Chcel by som sa opýtať čo by som mohol získať a učiť na zakladnej alebo strednej školy ak v štúdijnom programe uvádzajú tieto predmety vedel by som ich učiť ? anglický jazyk,biológia, estetika, filozofia, etika, francúzsky jazyk, geografia, dejepis, hudobné, umenie, charitatívna a sociálna služba
, manažment, mediálne štúdiá, nemecký jazyk, pedagogika, psychológia, ruský jazyk, slovenský jazyk a
sociálna. Prosím Vas, mohli by ste mi ozrejmiť bližšie informácie čo môžem získať a vykonávať s mojou školou ak pôjdem na pedagogické minimum ? Ďakujem Vám za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogické minimum

Nerozumiem, čo mám vyčítať z uvedených predmetov. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom, ktoré bude nadväzovať na Vaše vysokoškolské vzdelanie, nezískate kvalifikačný predpoklad na žiadny z uvedených predmetov. Na základe Vášho vysokoškolského vzdelania konštatujem, že nie ste kvalifikovaný na žiadny predmet na základnej škole. Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na strednej škole sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel IV. časť a 3. diel VI. časť. Možno by ste mohli učiť na strednej škole bezpečnostné vedy, prípadne bezpečnostné predmety v policajných stredných odborných školách. V súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Vopred sa obráťte na konkrétnu strednú školu na posúdenie Vašej kvalifikácie.

Eliška Angelovičová
pedagogicke minumim

Dobrý deň prajem. Chcela by som sa opýtať ak mám skončenú strednú školu s maturitou ale vobec nemá nič spoločné s učiteľstvom môžem si urobiť doplnkove 2 ročne pedagogické minimum pre učiteľstvo MŠ ,? Taktiež či sa k rečovej vade ,,započítava" aj račkovanie a prečo. všade čitam že musí byť skončena stredná škola ktorá má učiteľstvo. A zaujímalo by ma ešte aj pedagogický asistent, čo všetko sa tam učí, čo treba na príjmacie skúšky nikde som to nenašla iba k učiteľstvu pre MŠ.

ĎAkujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Pedagogické minimum

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Keďže sa jedná o učiteľku základný kvalifikačný predpoklad je študovať učiteľstvo pre materské školy. Takéto vzdelanie je postačujúce aj pre činnosť asistenta učiteľa. Na ostatné otázky nie som kompetentná odpovedať.

Eliška Dobrovodská
DPŠ

Dobrý deň, mám vyštudovanú Bezpečnosť a kontrolu potravín Ing. a ukončený 1. a 2. stupeň na ZUŠ. Chcem sa spýtať ak by som abslovovala DPŠ na umeleckej škole v odbore grafický dizajn mohla by som následne aj učiť výtvarnú výchovu? Ďakujem

Henrieta74
DPŠ

Dobrý deň pani Pavlíková,

ospravedlňujem sa, len potrebujem si ujasniť niektoré skutočnosti pri zaraďovaní pedagogického asistenta.

Ako uvádzate vyššie v odpovedi pre: Zuzu84, je podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6 k jej vzdelaniu povinnosť absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent. Má ukončený 2. stupeň VŠ vzdelania v odbore personálny manažment + DPŠ pre ekonomické predmety.

V druhom prípade Zuzana 34 má ukončenú strednú školu nepedagogického zamerania (chemická), vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Mgr. a následne rigorózne konanie na tejto vysokej škole ako PhDr. Chce si doplniť DPŠ. A v odpovedi uvádzate, že ak získa doplňujúce pedagogické štúdium, bude kvalifikovaná pedagogická asistentka.

V čom je rozdiel medzi týmito dvoma prípadmi, ak obidve majú VŠ 2. stupňa nepedagogického zamerania + absolvované DPŠ k už získanému vzdelaniu?
Nechcem, aby táto moja otázka bola chápaná ako "rýpanie", len prosím o vysvetlenie, nakoľko aj my riešime mnoho pedagogických asistentov, ktorí majú absolvovanú sociálnu prácu /Mgr./, niektorí aj bez DPŠ.
Je mylné nazerať na to tak, že absolvovaním DPŠ sa "automaticky" považujú za kvalifikovaných pedagogických asistentov na ZŠ? Alebo to mám chápať tak, že pokiaľ absolvuje DPŠ k predmetom, ktoré sa nevyučujú na ZŠ, je potrebné absolvovať ešte tento rozširujúci modul DPŠ k pedagogickému asistentovi?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
DPŠ

V oboch prípadoch sa jedná o nepedagogické vzdelanie a po absolvovaní DPŠ získa pedagogický zamestnanec pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie na stredných školách. To nevadí, ale rozdiel je v tom, ak má už DPŠ na učiteľstvo, dorobí si len rozširujúci modul DPŠ na asistenta. Ak DPŠ nemá (chce si doplniť DPŠ), tak si urobí DPŠ, ktorou získa kvalifikačné predpoklady na pracovnú činnosť v kategórii pedagogický asistent. Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6 pozrite 3 bod alebo bod 5 písm. d), z ktorého sa dostaneme napr. na 87 bod v prílohe č. 1. Skrátka, ak má nepedagogické vzdelanie, musí ho doplniť o DPŠ, kde bude jasne napísané, že získala kvalifikačné predpoklady na pracovnú činnosť v kategórii pedagogický asistent. Buď učiteľstvo a následne asistent alebo rovno asistent.