1 príspevok / 0 nový
Mariannna
Vzdelanie a uplatnenie

Dobrý deň. Prosím Vás o usmernenie. Ukončené vzdelanie II. stupňa Mgr.: aprobačné predmety Hudobná výchova- Pedagogika. Ako je to s kvalifikovanosťou na výučbu na Konzervatóriu: napr. predmet sluchová analýza. Nevieme ako chápať predmet hudbná výchova v poňatí konerváoria, keďže predmety sú špecifické. Ak tomu dobre rozumieme, na vyučovací predmet pedagogika je uchádzač kvalifikovaný, ale predmet sluchová analýza nám nie je jasný. Ďakujem.