2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Beáta Jendrušová
Vzdelanie vychovávateľa v ŠKD

Dobrý deň, prosím vás, mohla by som pracovať ako vychovávateľka v ŠKD ak mám ukončený I.stupeň Sociálna práca a DPŠ - smer vychovávateľsto? Všade majú totiž podmienku ukončený II stupeň VŠ.

Maria Pavlikova
Vzdelanie vychovávateľa v ŠKD

Vyžadovaným stupňom vzdelania pre vychovávateľa je v súlade s § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. .z najmenej úplné stredné odborné vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa je viac ako postačujúce na činnosť vychovávateľa.