1 príspevok / 0 nový
Beáta Rumanovská
Vzdelávacie poukazy

V septembri 2023 bude v škole organizovaní krúžok - Spoločenských tancov. Vyučovať ho bude lektor zo súkromnej tanečnej školy. Môže byť tento krúžok uhrádzaný zo vzdelávacích poukazov ? S tanečnou školou uzavrieme zmluvu o poskytovaní služieb . Ďakujem za radu.