2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mili Ofúkaná
vzdelávanie

Dobrý deň p. Pavlíková
Chcela by som sa informovať ohľadom vzdelávania. Pracujem ako asistentka učiteľa na Základnej škole 1.-4.ročnik - už 3rok. Mam ukončené adaptačné vzdelávanie. Chcela by som, pracovať ako učiteľka na základnej škole.
Moje dosiahnuté vzdelania sú:
Vysoká škola : Materialovotechnologicka fakulta Trnava odbor Priemyslene manažérstvo bez DPŠ
Súkromná stredná odborná škola pedagogická – odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
Súkromná stredná odborná škola pedagogická – odbor: Špeciálna pedagogika

Budú mi tieto štúdia postačujúce na výkon funkcie učiteľky prvého stupňa?
Doplnkové pedagogické štúdium - DPŠ - Učiteľov profesijných predmetov
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - rozširujúce štúdium
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Vzdelávanie

Na základe uvedeného vzdelania rozširujúcim štúdiom učiteľstva pre primáne vzdelávanie ste získali kvalifikačný predpoklad na výchovno-vzdelávaciu činnosť na prvom stupni základnej školy.