2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Renča Káčerová
Vzdelávanie cez MPC

Dobrý deň. Mám stredoškolské vzdelanie - gymnázium a začala som pracovať ako asistentka učiteľa v špeciálnej škole. Potrebujem si doplniť kvalifikáciu a neviem či absolvovanie vzdelávania Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov cez MPC je postačujúce.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Vzdelávanie cez MPC

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloh č. 6. Úplné stredné vzdelanie je uvedené v bodoch 19 -21 v oddiele B. Myslím, že potrebujete aj základný aj rozširujúci modul DPŠ.