4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Tama
Vzdelávanie nekvalifikovaného zamestnanca

Dobrý deň,

sme špeciálna materská škola. Máme zamestnanca, ktorý má maturitu na strednej pedagogickej škole, dlhoročnú prax a absolvované rôzne druhy vzdelávania (aktualizačné, inovačné). V našej šmš je prijatý ako nekvalifikovaný učiteľ. Môžu mu byť priznané príplatky za profesijný rozvoj? Môže sa prihlásiť na ďalšie inovačné, či iné vzdelávania?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Vzdelávanie nekvalifikovaného zamestnanca

Dobrý deň,
prečo je Vaša zamestnankyňa nekvalifikovaná, keď má maturitu na strednej pedagogickej škole ? Odkedy pracuje v špeciálnom školstve ? Nedá sa uplatniť § 83 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. ? Bez týchto informácii Vám neviem kvalifikovane odpovedať.

Tama
Vzdelávanie nekvalifikovaného zamestnanca

V šmš pracuje od začiatku tohto školského roka. Predtým zamestnanec pracoval v bežnej mš. Podľa 138/2019 mu v šmš nestačí iba stredná pg. škola. Chýba mu špeciálna pedagogika. Doposiaľ nezačal zamestnanec študovať špec.pg. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Vzdelávanie nekvalifikovaného zamestnanca

Dobrý deň,
ak Vaša zamestnankyňa pracuje v špeciálnej materskej škole od začiatku tohto školského roka, mali ste jej dať podmienku získať špeciálnu pedagogiku v súlade s § 83 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od výkonu tejto pracovnej činnosti. Počas tohto obdobia sa pedagogický zamestnanec v súlade s § 83
ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad. Z uvedeného vyplýva, že Vaša učiteľka je kvalifikovaná a môžete jej uznať príplatky za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Môže sa prihlásiť aj na ďalšie vzdelávanie, ktoré musí byť zahrnuté v pláne profesijného rozvoja.