2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mariana Hriňová
Werka1989*

Dobrý deň,
chcem sa opýtať na kvalifikovanosť učiteľky anglického jazyka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov dejepis, filozofia druhý stupeň. V roku 2006 urobila štátnicu z anglického jazyka. V súčasnosti robí rozširujúce štúdium. Postačuje táto kvalifikácia pre učiteľa anglického jazyka?

Maria Pavlikova
Werka1989*

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť a III. časť. Na základe uvedeného Vaša učiteľka nie je kvalifikovaná na vyučovanie cudzieho jazyka. Neuvádzate aké rozširujúce štúdium robí, tak neviem viac.