8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Eva 59
Začínajúci pedagogický zamestnanec a adaptačné vzdelanie

Dobrý deň. Potrebovala by som pomôcť v zopár veciach. 2.9.2014 som podpísala pracovnú zmluvu s obcou s tým, že budem pracovať ako vychovávateľka v ŠKD pre 1.stupeň na 75% úväzok a doplním si vzdelanie, čo sa aj deje. Mám skončené gymnázium s maturitou a teraz študujem nadstavbovo na Bieloruskej v Bratislave odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 7649 N. Prijatá som bola 19.9.2014. Kópiu rozhodnutia som odovzdala aj p.riaditeľke aj zriaďovateľovi. A tu nastávajú pre mňa doteraz nezodpovedané otázky: mala ma písomne p. riaditeľka oboznámiť, že ma zaraduje ako začínajúceho pedagóga, a tým mám nárok na príplatok a mala mi aj písomne oznámiť môjho uvádzajúceho pedagóga? Pýtala som sa aj na adaptačné vzdelanie, ale bolo mi povedané, že to sa spraví. Takže ja teraz vôbec neviem, či o to mám požiadať keď zmaturujem alebo už sa to malo diať. Je to moja prvá práca v školstve a ja vôbec neviem kde patrím. Čo som si na internete pozerala tak adaptačné je riadny proces aspoň na 6 mesiacov, čo teda ja už tento školský rok nestíham a neviem, čo mám robiť. Mala ma písomne upovedomiť, že si to mám splniť? Som v 7. platovej triede je to správne?. Ďakujem vopred za akúkoľvek radu

Maria Pavlikova
Začínajúci pedagogický zamestnanec a adaptačné vzdelanie

Pedagogický zamestnanec, ktorý nezískal pedagogickú prax je vždy začínajúci pedagogický zamestnanec, bez ohľadu na to, či je kvalifikovaný alebo nie. Tak to má byť aj vo Vašom prípade. Zaradenie do kariérového stupňa "začínajúci" zákon neurčuje nejako zvlášť písomne oznamovať, pravdepodopbne by ste to mali mať uvedené na oznámení o výške a zložení funkčného platu, ale samozrejmee, že by ste s tým mali byť oboznámená, vrátane určenia uvádzajúceho pedagogického zamestnanca - vychovávateľa. Vám patrí príplatok začínajúceho vychovávateľa a uvádzajúcemu príplatok uvádzajúceho vychovávateľa. Adaptačné vzdelávanie sa nemusí ukončiť do konca školského roka, ukončí sa podľa plánu. Zaradenie do 7. platovej triedy je správne. Pozrite si § 28 a § 36 zákona č. 317/2009 Z. z. a Smernicu MŠ SR č. 19/2009-R. Choďte sa ešte raz informovať za pani riaditeľkou.

Eva 59
Ďakujem pekne.

Ďakujem pekne.

Eva 59
príplatok 6%

Dobrý deň. Tak som nepochodila. Bola som aj za riaditeľkou,takže na adaptačné sa musia pripraviť a bola som sa opýtať aj na obecnom úrade kvôli príplatku 6% a bolo mi písomne dané, že nemám nárok pokým ma nezaradia na adaptačné a pokým mi riaditeľka školy neurčí uvádzajúceho učiteľa, čo sa zatiaľ nestalo. Nechcem na nikoho tlačiť, lenže mám pocit, že jeden sa vyhovára na druhého a ja som vo vákuu. Už neviem, čo mám robiť, lebo každý si zákon 317/2009 vysvetľuje po svojom a ja sa už neviem brániť a argumentovať. Ukázala som na obecnom úrade aj Vaše vyjadrenie ale očividne ho neakceptovali. Prosím Vás poraďte mi nech sa už dopracujem k nejakému záveru a hlavne, načo mám nárok a načo nie. Stále počúvam, že nemám adekvátne vzdelanie. Logicky mi z toho vychádza, že takto mi prejde jeden rok a nemám ani uvádzajúceho ani nič len proste som bez pedagogického vzdelania. Ďakujem S pozdravom Hanesová

Maria Pavlikova
Príplatok 6 %

To čo som vedela, som Vám poradila. Neakceptujú môj názor. Je zvláštne, že teraz sa odvolávajú, že nespĺňate vzdelanie, ale to vedeli, aj pred Vašim nástupom do zamestnania. Môžem Vám poradiť, aby ste sa obrátili na súd. V každom prípade ste začínajúci pedagogický zamestnanec.

Eva 59
Veľmi pekne Vám ďakujem pani

Veľmi pekne Vám ďakujem pani Pavliková. Každopádne dám vedieť ako som dopadla.

Patrícia17
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň! Mám ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore učteľstvo NJ a OBN (môžem učiť na 2. stupni ZŠ alebo na SŠ). Momentálne vykonávam absolventskú prax v škôlke. Chcem sa informovať či môžem absolvovať adaptačné vzdelávanie aj teraz počas absolventskej praxe v škôlke a či bude riadne akceptované ak potom začnem pracovať na ZŠ alebo SŠ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať pedagogický zamestnanec, ktorý je zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. Nepredpokladám, že ste takto zaradená a absolventská prax nie je adaptačné vzdelávanie. Neviem, čo Vám majú akceptovať, ale absolventskú prax Vám pravdepodobne nezapočítajú do praxe. Máte uzatvorený pracovný pomer s materskou školou, prípadne s obcou ? Ako učiteľka materskej školy ste nekvalifikovaná.