2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Konopkova
Začínajúci špeciálny pedogóg

Dobrý deň, na školu sme prijali špeciálneho pedagóga- začínajúci odborný zamestnanec. Z dôvodu, že naša škola nedisponuje iným odborným zamestnancom, ktorý by mohol byť v kariérovej pozícii- odborný uvádzajúci zamestnanec, bude uvádzajúceho zamestnanca vykonávať odborný zamestnanec iného zamestnávateľa.
Otázka:
Môžeme uvádzajúceho odborného zamestnanca u nás zamestnať na Dohodu o pracovnej činnosti?
Podľa môjho názoru, by bolo vhodnejšie uzatvoriť pracovný pomer na kratší pracovný čas, kde by bol zahrnutý aj príplatok uvádzajúceho zamestnanca v zmysle platnej legislatívy.

Maria Pavlikova
Začínajúci špeciálny pedagóg

Dovolím si otázku - bude to špeciálny pedagóg ako odborný zamestnanec alebo školský špeciálny pedagóg ako pedagogický zamestnanec. Nič to nemení, len pre poriadok. Ja určite uprednostňujem pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas so zaradením do príslušnej platovej triedy aj s príplatkom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca.