Zafúkaj vetríčku

Októbrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Umenie a kultúra.

Zafúkaj vetríčku

Vzdelávacia oblasť

Umenie a kultúra

Vzdeávacia podoblasť

Hudobná výchova

Výkonové štandardy:

  • aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev pre učiteľky,
  • vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom,
  • imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.

Úlohy:

1. Napodobnite vietor, víchor, vánok... (dychové cvičenie).
2. Spočítajte, koľko ovocia, koľko lístkov zhodil vietor, a porovnajte, čoho bolo viac.
3. Vypočujte si pieseň so sprievodom hudobného nástroja.
4. Porozprávajte, o čom sa spieva v piesni.
5. Naučte sa pieseň spievať.
6. Vymyslite jednoduchý tanec na pieseň a zatancujte ho.
7. Napodobnite strom, do ktorého fúka vietor (slabšie aj silnejšie).
8. Pokúste sa nakresliť vietor, ako by mohol vyzerať v rozprávke.

Stiahnite si dokument