1 príspevok / 0 nový
Andrea Legátová
základná škola

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako správne zapisovať učivo do triednej knihy. Je správne zapísať učivo podľa učebných osnov, resp. vzdelávacích štandard, t.j. učivo rovná sa obsahový štandard v UO, resp. VŠ? Alebo , napr. v prípade SJL, zapísať názov konkrétneho literárneho diela, ktoré žiaci preberajú na literatúre? Ďakujem za odpoveď.