2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mullerova
základná škola

Dobrý deň,
prosím do akej platovej triedy zaradiť pedagogického zamestnanca na základnej škole na vyučovanie telesnej výchovy pre 2. stupeň, keď má nasledovné vzdelanie:

1. Vysoká vojenská technická škola v Liptovskom Mikuláši, študijný odbor veliteľsko-inžiniersky, inžinier, ukončená 15.7.1988
2.UMB v Banskej Bystrici fakulta humanitných vied , študijný odbor 8.1.2 šport, študijný program:šport, bakalár, ukončená 20.8.2013.

ďakujem
s pozdravom

Maria Pavlikova
Základná škola

Učiteľ je nekvalifikovaný na vyučovanie telesnej výchovy na základnej škole a zaradíte ho do 9. platovej treidy.