1 príspevok / 0 nový
luvart
základný úväzok

Dobrý deň, pani Pavlíková. Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z. je základný úväzok učiteľa strednej školy pri priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v cudzom jazyku 17 – 21 hodín. Čo to presne znamená? Je tento počet hodín odstupňovaný v závislosti od toho či ide o gymnázium, strednú odbornú školu, strednú športovú školu, školu umeleckého priemyslu alebo konzervatórium? Alebo si zamestnávateľ sám vyberie, aký nastaví základný úväzok z rozmedzia 17 – 21 hodín? Ďakujem za odpoveď.