3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zsr
Zamestnanec uvoľnený na výkon verejnej funkcie

Prosím Vás o radu ako postupovať v trošku zložitom prípade:
Zamestnanec č.1 bol uvoľnený na výkon verejnej funkcie.
Počas jeho uvoľnenia sme uzatvorili PP so zamestnancom č.2 (doba určitá počas uvoľnenia). Táto zamestnankyňa nastúpila na MD,RD. Prijali sme zamestnanca č.3. (doba určitá počas MD a RD najdlhšie do návratu zamestnanca č.1)

Zamestnanec č.1 k 30.09.2023 požiadal o skončenie PP dohodou §60. Čiže končí a už sa nevráti.
Podľa mňa končí aj zamestnanec č.2 a 3 (aj keď sa ten prvý fyzicky nevráti).

Môžem uzatvoriť PP na dobu neurčitú so zamestnankyňou č.2, ktorá je ešte stále na RD?
A zastupovať ju bude zamestnanec č.3 ???

Maria Pavlikova
Zamestnanec uvoľnený na výkon verejnej funkcie

Dobrý deň,
ak zamestnanec č. 1 skončil pracovný pomer, tak môžete zamestnankyni č. 2 zmeniť pracovnú zmluvu na neurčitý čas a keď sa vráti z materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, bude pracovať namiesto uvoľneného zamestnanca. Zamestnankyňa č. 3 (jediná, ktorá teraz pracuje), bude pracovať do návratu zamestnankyne č. 2 z rodičovskej dovolenky. Navrhujem, aby ste s ňou vykonali pohovor, situáciu vysvetlili a zmenili dobu určitú na dobu počas čerpania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky zamestnankyne č. 2, prípadne aj počas dovolenky bezprostredne nasledujúcej po skončení materskej a rodičovskej dovolenky, teda zrušili text do návratu zamestnanca č. 1.

zsr
Zamestnanec uvoľnený na výkon verejnej funkcie

Ďakujem veľmi pekne.