8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jína
Zamestnanie študenta na dohodu o brigádnickej práci študenta

Dobrý deň,

sme základná škola. Môžeme prijať študentku VŠ v 2.ročníku magisterského štúdia na dohodu o brigádnickej práci študentov na vyučovanie predmetov matematika - anglický jazyk? Je študentkou denného štúdia. Môžeme v tomto prípade uplatniť novelizáciu § 2 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z.z. ?

Ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Zamestnanie študenta na dohodu o brigádnickej práci študenta

Dobrý deň,
áno môžete. Preto bola prijatá Vami uvedená novela zákona č. 138/2019 Z. z.

Jína
Zamestnanie študenta na dohodu o brigádnickej práci študenta

Len pre potvrdenie - na hlavný pracovný pomer nemôžeme prijať študenta VŠ ako učiteľa?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zamestnanie študenta na dohodu o brigádnickej práci študenta

Dobrý deň,
písala som na dohodu o brigádnickej práci študentov a myslela som dohodu o brigádnickej práci študentov. Na hlavný pracovný pomer nemôžete prijať učiteľa bez vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Vyplýva to z § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z.

Jína
Zamestnanie študenta na dohodu o brigádnickej práci študenta

Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď.

Lula1304
rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Dobrý deň.

Prosím Vás o radu. Mám vyštudovaný 2. stupeň VŠ v odbore sociálna práca, ukončené DPŠ. Prihlásila som sa na rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky,
Študijný odbor aj program špeciálna pedagogika, špecializácia Pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania. Po vyštudovaní budem môcť robiť špeciálneho alebo školského špeciálneho pedagóga?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Dobrý deň,
podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. ź., príloha č. 8 budete spĺňať kvalifikačné predpoklady pre pracovnú činnosť školského špeciálneho pedagóga za splnenia podmienky dĺžky výkonu pracovnej činnosti, a to najmenej jeden rok pracovnej činnosti s deťmi alebo žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

IVOK
zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň, chcem sa spýtať na pani učiteľku, ktorá má vyštudovanú strednú pedagogickú školu odbor materská škola, vychovávateľstvo v roku 2020 a v roku 2012 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy- študijný program-učiteľstvo technických odborných predmetov UMB- Banská Bystrica. Pracovala školstve od januára.2018 ako pedagogický asistent a samostatný PZ od apríla2018.
Od 1.9.2021 ako učiteľka MŠ.
1) Chcem sa spýtať, v ktorej platovej triede by mala byť zaradená a či sa pre ňu niečo mení v novou vyhláškou 173/2023 od 1. septembra 2023.
2) Čím by si mohla zvýšiť kvalifikáciu? Absolvovaním 1. kvalifikačnej skúšky alebo rozširujúcim štúdiom MŠ na univerzite?
Ďakujem veľmi pekne za pomoc