8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Erika 71
Započítaná prax

Dobrý deň,
chcem vás poprosiť o radu. Pracovala som 21 rokov ako vychovávateľka v ŠKD, čiže do započítanej praxe k 31.12.2012 mám započítaných: 21celých rokov. V máji 2013 som ukončila vysokoškolské štúdium II.st.– učiteľ pre primárne vzdelávanie. V tomto šk. roku 2013/14 som začala pracovať ako učiteľka na 1. stupni ZŠ. Zamestnávateľ ma zaradil do platovej triedy 10, samostatný učiteľ špecialista, ale z 21 odrobených rokov mi uznal 2/3 lebo som neučila. Počas tých 21 rokov som si pravidelne dopĺňala úväzok vychovávateľky vyučovaním výchov na 1. aj 2. stupni ZŠ, v roku 2007 som mala Dohodu o zmene pracovnej zmluvy -druh práce vychovávateľka, učiteľka/ Úväzok mi tvorilo 70% vychovávateľ a 30% učiteľ/. Má zamestnávateľ právo mi krátiť počet odrobených rokov, čím sa mi ovplyvňuje zvýšenie platovej tarify podľa §7 ods.11 zákona? Započíta sa mi niekedy reálny počet odrobených rokov v školstve?
Ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
Započítaná prax

Ak ste pracovali 21 rokov ako vychovávateľka, t. j. ako pedagogický zamestnanec, pri preradení do kariérového stupňa učiteľka nie je dôvod na prepočítanie praxe a vonkoncom nie pedagogickej praxe. Prax ostáva zachovaná !

Erika 71
Ďakujem Vám veľmi pekne za

Ďakujem Vám veľmi pekne za radu. Mohli by ste mi prosím Vás povedať, na ktorý zákon sa môžem odvolať? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Započítaná prax

Prax zamestnanca sa započítava podľa úpravy vo vlastnom pracovnom alebo mzdovom poriadku zamestnávateľa. Vychádza sa z § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V §6 ods. 3 je charakteristika odbornej praxe, ktorá sa započítava v plnom rozsahu. Je mi ľúto, ale prvýkrát som sa stretla s tým, aby zamestnávateľ krátil pedagogickú prax. Uvedený zákon platí pre celú verejnú správu a skôr je tendencia započítavať v plnom rozsahu inú prax ako odbornú. Materská dovolenka, rodičovská dovolenka, výkon verejnej funkcie sa započítava v plnom rozsahu i napriek tomu, že sa nejedná o odbornú prax. Rozhodne požiadajte zamestnávateľa, aby postupoval v súlade s platnými predpismi.

Erika 71
Ešte raz Vám pani Pavlíková

Ešte raz Vám pani Pavlíková ďakujem, na základe Vašej rady som konala a prax mi bola uznaná. Vďaka Vám.
Vysoko oceňujem možnosť komunikácie na tomto portáli.

Maria Pavlikova
Započítaná prax

Nemáte za čo ďakovať. Je re mňa potešujúce, keď niekomu pomôže môj názor - moja rada.

Erika 71
Krásne meniny

Určite Vaše rady a názory mnohým pomohli, tak nech sa Vám darí a želám všetko najlepšie k meninám...:-)

Maria Pavlikova
Započítaná prax

Ďakujem pekne za blahoželanie !