11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Blanka Kucharovicová
započítaná prax

Dobrý večer, obraciam sa na Vás s prosbou o vysvetlenie počtu započítaných rokov mojej praxe: pracujem od augusta 1987 ako učiteľka v materskej škole, od júna 1994 do januára 2001 som bola na MD s troma deťmi. Do práce som nastúpila v čase, keď moje najmladšie dieťa dovŕšilo tri roky (v spomínanom januári). Ku dňu 31.12.2015 mi zamestnávateľ započítava prax 27 rokov a 289 dní. Dĺžka MD presiahla síce 6 rokov, ale nerozumiem tomu, prečo pri počte troch detí (v rámci 6 rokov sa súčasne prelínali dni materskej a rodičovskej dovolenky prislúchajúcej každému dieťaťu) nemám nárok na riadne počítanie praxe od môjho nástupu do školstva, čiže k 31.12.2015 by to malo byť viac ako 28 rokov.Podľa výpočtov som prišla o 206 dní- krátenie MD. Neviem, či som sa zrozumiteľne vyjadrila, pekne Vám ďakujem za vysvetlenie.

Maria Pavlikova
Započítaná prax

Myslím, že ste o nič neprišli. Napriek tomu, že ste boli na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke sa Vám počíta prax. Táto prax sa však nepočíta len tak, ale v súlade s § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. Doba materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky sa započítava podľa ods. 4 písm. c) a ods. 5 citovaného zákona, t. j. najviac šesť rokov zo súhrnu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky pri všetkých deťoch. Ak by ste čerpali opätovne materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku do započítanej praxe pre zvýšenie platovej tarify sa Vám už nezapčíta ani deň.

Blanka Kucharovicová
Veľmi pekne ďakujem za

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a vysvetlenie.

Blanka Kucharovicová
1.atestácia

Dobrý deň, chcela by som sa ešte spýtať ohľadom platnosti 1.atestácie: od decembra 2014 som zaradená podľa Z.317/2009, §27 ods.5 písm. a) do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1.atestáciou. Atestáciu som vykonala s úplným stredoškolským vzdelaním, ale momentálne som študentkou VŠ- predprimárne vzdelávanie, z čoho vyplýva, že po ukončení Bc. a Mgr. budem musieť vykonať ešte ďalšie dve prvé atestácie, aby platili pre príslušný stupeň vzdelania? Po ukončení VŠ mi 1.atestácia už neplatí? Prosím o vysvetlenie aj pre samostatného pedagogického zamestnanca aj pre vedúceho pedagogického zamestnanca v súvislosti od 1.1.2017, kedy je povinnosťou vedúceho zam., mať 1.atestáciu. Ako sa postupuje pri zaraďovaní do platových tried v tomto poradí? Ďakujem Vám za Váš čas.

Maria Pavlikova
1. atestácia

ÚSO = 8. platová trieda
ÚSO + 1. atestácia = 9. platová trieda
Bc. = 9. platová trieda
Bc. + 1. atestácia = 10. platová trieda
Mgr.= 10. platová trieda
Mgr.+ 1. atestácia = 11. platová trieda
Uvedené platí iba za podmienky, že príslušné vzdelanie je plnením kvalifikačných predpokladov, t j. také vzdelanie, aké je uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. pre príslušnú činnosť. Platí rovnako pre radovú učiteľku ako aj riaditeľku materskej školy s tým rozdielom, že riaditeľka materskej školy je povinná absolvovať 1. atestáciu do 31. 12. 2016 a učiteľka nie.

Maria Pavlikova
1. atestácia

ÚSO = 8. platová trieda
ÚSO + 1. atestácia = 9. platová trieda
Bc. = 9. platová trieda
Bc. + 1. atestácia = 10. platová trieda
Mgr.= 10. platová trieda
Mgr.+ 1. atestácia = 11. platová trieda
Uvedené platí iba za podmienky, že príslušné vzdelanie je plnením kvalifikačných predpokladov, t j. také vzdelanie, aké je uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. pre príslušnú činnosť. Platí rovnako pre radovú učiteľku ako aj riaditeľku materskej školy s tým rozdielom, že riaditeľka materskej školy je povinná absolvovať 1. atestáciu do 31. 12. 2016 a učiteľka nie.

Blanka Kucharovicová
Dobrý večer, ďakujem Vám za

Dobrý večer, ďakujem Vám za odpoveď, len si chcem overiť slová mnohých kompetentných ľudí, ktorí tvrdia, že v takomto poradí (najskôr 1.atestácia s ÚSO- stredná pedagogická škola a potom dokončená VŠ 1.stupňa- predprimárne vzdel.) vraj zamestnanec má zostať v 9.plat.triede, tvrdí to i p.Hajdúková zo ŠPU. Neviem, či ide o dieru v zákone, ale je to pochopené takto. Ďakujem, ak by ste mi to lepšie vysvetlili, bola by som vďačná aj za iných, ktorí majú podobný problém.

Maria Pavlikova
1. atestácia

Všetky kombinácie vzdelania a atestácie som uviedla. Ktoré treba vysvetliť ? VŠ prvého stupňa (Bc.) zaradenie v 9. platovej triede. Tak je to minimálne od 1. 11. 2009. Netreba za každým vzdelaním robiť atestáciu. Získajte kredity na kreditový príplatok a dorobte si Mgr. a potom atestáciu.

Blanka Kucharovicová
Ďakujem Vám, ale keďže som

Ďakujem Vám, ale keďže som momentálne v 9.pl.triede (USO+1.at.),po skončení Bc.ako uvádzate- by som mala postúpiť do 10.pl.triedy ,ak dobre chápem.Ale ide o to, že ak budem Bc. a atestácia bola robená predtým so vzdelaním USO, tak mi už nebude platiť pre VŠ 1.st. Áno? Ako uvádzate- po skončení Mgr. si môžem opäť robiť atestáciu- ale nie druhú, ale opäť prvú so vzdelaním VŠ 2.stupňa. Chápem to správne? Neviem, či som sa zrozumiteľne vyjadrila, viacerým ide o to, aby sa po skončení Bc.dostali do 10.pl.triedy, kam patria. Ešte raz vďaka za Váš čas.

Blanka Kucharovicová
Dobrý večer, len by som Vás

Dobrý večer, len by som Vás chcela poprosiť o reakciu na môj predošlý príspevok zo dňa 4.3. o 23:27. Ďakujem.

Maria Pavlikova
1. atestácia

Všetky kombinácie vzdelania a atestácie som uviedla. Ktoré treba vysvetliť ? VŠ prvého stupňa (Bc.) zaradenie v 9. platovej triede. Tak je to minimálne od 1. 11. 2009. Netreba za každým vzdelaním robiť atestáciu. Získajte kredity na kreditový príplatok a dorobte si Mgr. a potom atestáciu. Ja to neviem inak napísať. Nezaoberajte sa stále atestáciami, vyštudujte Mgr. a potom si robte atestácie. Na základe samoptného Bc. vzdelania Vám patrí 9. platová trieda.