1 príspevok / 0 nový
pam
Započítaná prax doktoranda - denné štúdium v zahraničí

Dobrý deň, prosím je možné učiteľovi (vyučuje náboženstvo), ktorý absolvoval doktorandské štúdium v zahraničí, započítať dobu štúdia do započítanej praxe?

- doktorandské štúdium Rím, Taliansko - získaný titul S.T.D.

- preložený doklad: Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely vydaného zahraničnou vysokou školou, v ktorom sa uvádza, že uznáva diplom vydaný vysokou školou v zahraničí, akademický titul doktor teológie" za ROVNOCENNÝ s dokladom o vzdelaní v št. odbore "katolícka teológia v študijnom programe tretieho stupňa: "katolícka teológia".

ďakujem z odpoveď