3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Venzelka
Započítaná prax-kariérový stupeň

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na zákon č.138/2019, konkrétne na zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s I. atestáciou. Mám ukončený 3. stupeň vysokoškolského vzdelania a pracujem druhý rok v MŠ. Zo zákona vyplýva, že budem po piatich rokoch praxe zaradená do vyššieho karierného stupňa. Počíta sa do praxe aj rok praxe, keď som bola zaradená ako začínajúci učiteľ ? Či reálne to pre mňa znamená 6 rokov praxe a posun ?
Ďakujem za odpoveď

Sona Gzibova
Kvalifikovaný, či nekvalifikovaný pedagóg v MŠ

Dobrý deň prajem, aj ked som presvedčená o nekvalifikovanosti kolegyne prosím Vás o radu. Kolegyňa nastúpila pracovať minulý rok do MŠ, pričom ma ukončenú Strednú Pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach - vetva: Vychovávateľstvo (r.1977). V rokoch 1986 a 1987 vykonala štátnu rigoróznu skúsku v odbore: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov- Teória vyučovania občianskej náuky a ruský jazyk- občianska náuka.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Započítaná prax - kariérový stupeň

Z § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. vyplýva, že do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou sa zaradí učiteľ, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný učiteľ a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom obore, ktorý súvisí s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca. Reálne to znamená, že zaradenie v kariérovom stupni začínajúci učiteľ sa do piatich rokov zaradenia do kariérového stupňa samostatný učiteľ nezapočítava.