1 príspevok / 0 nový
zh11
Započítané praxe pri 50% úväzku