4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Simona Hudáková
Započítanie pedagogickej praxe odbornému zamestnancovi

Dobrý deň,
Mám otázku ohľadom uznania praxe .
Mám ukončené VŠ 2. Stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika a špeciálna pedagogika. Mám 6 ročnú prax v MŠ a ŠKD, plus 6 rokov rod. Dovolenka.
Momentálne som nastúpila ako odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg do CDR.
započítava sa mi do odpracovaných rokov aj pedagogická činnosť alebo len RD?
Nenasla som usmernenie k tejto otázke.
Momentálne som zaradená do adaptacneho procesu, kde mi patrí príspevok začínajúceho zamestnanca. Mám ukončené aj inovačné vzdelávanie, ktoré má podkategórie odborného zamestnanca, v tom prípade mi má byť toto vzdelanie uznane 3% príplatkom?
Ďakujem za odpoveď
S pozdravom
Simona Hudáková

Maria Pavlikova
Započítanie pedagogickej praxe odbornému zamestnancovi

Dobrý deň,
započítanie pedagogickej praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa. Obdobie starostlivosti o deti Vám zamestnávateľ započíta podľa § 6 ods. 4 a ods.5 zákona č. 553/2003 Z. z. Príplatok za inovačné vzdelávanie podľa § 14e ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi.

Simona Hudáková
Započítanie pedagogickej praxe

Plne v kompetencii zamestnávateľa znamená, že buď mi ho uzná alebo uzná len časť? Alebo má možnosť neuznať ho vôbec?
Ďakujem za váš čas

Maria Pavlikova
Započítanie pedagogickej prax

Dobrý deň,
presne tak ako píšete. Musíte to mať však upravené vo mzdovom predpise, aby ste postupovali rovnako pri všetkých zamestnancoch.