2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Neluška
Započítanie prax, kredity a zaradenie

Vážená pani Pavlíková!
Obraciam sa na Vás s prosbou o radu.
Uchádzačka o zamestnanie u nás od novembra 2016 / zastupovanie MD / má ukončené:
- r. 2008 - učiteľstvo náuka o spoločnosti - dejepis, vysokoškolské. štúdium II. stupňa / Mgr./
- r. 2009-2013 - Filozofická fakulta, katedra filozofie - systematická filozofia, III. st. vysokoškolského štúdia -
PhD.
- r. 2014 - osvedčenie o znalosti angličtiny akreditované MŠ SR
- 2.jún 2016 - Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka - úroveň B2
Pedagog. prax: október - december 2015 - učiteľka ANJ
U nás bude teda vyučovať anglický jazyk ako kvalifikovaná. Myslím, že nie je správny jej názor, že sa jej doktorandské štúdium započíta ako pedagog. prax. A môže zaň získať kredity?
Veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Započítanie prax, kredity a zaradenie

Ak "u nás" je v základnej škole, tak je kvalifikovaná na vyučovanie anglického jazyka. Vzhľadom na jej doterajšiu pedagogickú prax ju zaradíte do kariérového stupňa začínajúca učiteľka. Po ukončení adaptačného vzdelávania bude samostatná učiteľkka so zaradením do 10. platovej triedy. Čo sa týka vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa nie je to v žiadnom prípade pedagogická prax podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. a otázne je aj jej započítanie do započítateľnej praxe v plnom rozsahu, pretože nesúvisi s jej pedagogickou činnosťou. Kredity za toto štúdium jej nemáte priznať na základe žiadneho paragrafu.