20 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Andrea Struhárová
Započítanie praxe

Dobrý deň, prosím Vás o odpoveď na moju otázku: Sme základná škola a prijímame do pracovného pomeru zamestnankyňu, ktorá nastupuje do svojho prvého zamestnania po skončení 2 rodičovských dovoleniek. Máme jej započítať prax na zvýšenie platovej triedy tých 6 rokov čo bola na rodičovskej dovolenke? Čiže nebude začínať od 0? Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

Zamestnankyni, ktorá nastupuje do svojho prvého pracovného pomeru a po skončení školy až do uvedeného dňa bola na materskej a rodičovskej dovolenke, započítate pre účely zvýšenia tarifného platu uvedenú dobu ( § 6 ods. 4), najviac 6 rokov za podmienky, že sa v dobe materskej a rodičovskej dovolenky súčasne nepripravovala na budúce povolanie v dennom štúdiu (§ 6 ods. 5 uvedeného zákona).

Gianni
prax

Dobrý deň, moja manželka je na materskej dovolenke a súčasne od septembra je dennou študentkou Mgr. stupňa. Posledný ročník si robí v nadštandardnej dĺžke. Ukončenie štúdia bude v júni 2014. Po ukončení rodičovskej dovolenky (október 2015), ak nastúpi do zamestnania, ako jej budú započítané roky praxe.

Ja som doktorand v 3.ročníku v štvorročnej forme doktorandského štúdia. Považuje zákon doktorandské štúdium za učiteľskú prax? Ako doktorand vyučujem odborné predmety na vysokej škole. Mám ukončenú Ing. pedagogiku.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Prax

Doktorandské štúdium podľa § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 553/2003 Z. z. možno započítať do započítanej praxe v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti. Pedagogická činnosť je definovanmá v § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Doktorandské štúdium nie je pedagogickou činnosťou.

Gianni
započítané prax

Dobrý večer,

ďakujem za odpoveď. Vaša odpoveď mi, ale nie je jasná.
Potrebujem vedieť, či 4 roky pôsobenia na Vysokej škole ako doktorand sú roky, ktoré sa mi rátajú ako učiteľská prax. Ak by som sa chcel napríklad uchádzať o miesto riaditeľa školy, kde je nutné mať 5 ročnú prax, rátali by sa mi tieto roky? (mám absolvované pedagogické minimum a v súčasnosti chodím na kurzy vysokoškolskej pedagogiky)
A odpoveď na otázku ohľadom manželky?

ďakujem

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

Doktorandské štúdium podľa § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 553/2003 Z. z. možno započítať do započítanej praxe v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti. Pedagogická činnosť je definovanmá v § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Doktorandské štúdium nie je pedagogickou činnosťou, ani pedagogickou praxou a nemožno ho ani započítať do pedagogickej praxe. Pedagogickou praxou podľa predchádzajúcich predpisov a pedagogickou činnosťou podľa súčasných predpisov sa rozumie priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program. Školský vzdelávací program sa neuskutočňuje na vysokých školách. Danú prax Vám nemožno uznať do pedagogickej praxe 5 rokov ako podmienku na prihlásenie sa do výberového konania.
Ospravedlňujem sa ale počítať prax pre Vašu manželku, ktorá je na materskej dovolenke, potom na rodičovskej dovolenke, študuje a potom sa zamestná v roku 2014 alebo neskôr, dnes nie je z môjho pohľadu vhodné ani potrebné. V podstate som odpovedala v predchádzajúcej odpovedi.

Gianni
Prax

Ďakujem pekne za odpoveď.
Je to smutné, že doktorandské štúdium nie je plnohodnotne brané. Na jednej strane sme braní ako študenti, ktorí nemajú nárok na nič a na druhej strane sa od nás vyžaduje maximálna ochota a pripravenosť robiť všetko, čo učitelia, či profesori...
Podľa čoho sa počítajú roky praxe? Je pedagogickou praxou aj to, keď učím na strednej škole cudzí jazyk - 4 hodiny týždenne počas celého roka? Započítava sa do rokov praxe aj vedenie krúžkov v CVČ (2 roky som trénoval futbal deti vo veku od 5-10 rokov v centre voľného času)?

Ďakujem za odpoveď

Pani ucitelka
Dobrý deň, chcela by som sa

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť. 1.2. 2008 som nastúpila do Zakladnej školy, kde som učila až do nástupu na PN, t.j. 17.10. 2011, po PN nasledovala MD, ktorá mi bude končiť 31.7. 2015 a nastúpim do zamestnania.
Moja otázka je:
koľko rokov praxe mám spolu započítaných? / 10.1. 2011 som mala započítané 2 roky/, ako to bude teraz, s nástupom od augusta 2015? Koľko rokov praxe mám? Ráta sa tam PN a MD?
A 11.1. 2010 som bola zaradená v 10. plat. triede a pracovnej triede jeden. To stále ostáva? Kedy mám nárok - teda na základe čoho sa dostanem do pracovnej triedy dva?
A aký bude môj aktuálny "tabuľkový" plat? Keďže sa niečo pomenilo, zvyšovalo atď...

Vďaka za váš čas a odpoveď.

Maria Pavlikova
Pani učiteľka

Na započítanie Vašej praxe nemám potrebné údaje. Práceneschopnosť počas pracovného pomeru sa započítava do praxe, rovnako ako aj doba materskej dovolenky. Doba rodičovskej dovolenky sa započítava podľa § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. Ak učíte kvalifikovane, tak zaradenie do 10. platovej triedy, pracovná trieda jeden je správne. V súčasnosti tomu zodpovedá 643,50 €.Do pracovnej triedy dva sa podľa § 5a zákona č. 553/2003 Z. z. zaradujú ušitelia špeciálnych škôl a špeciálnych tried a odborní zamestnanci.

Pani ucitelka
Ďakujem za Vašu

Ďakujem za Vašu odpoveď.
Písali ste, že na započítanie mojej praxe nemáte potrebné údaje... Len ja neviem, o čo by malo konkrétne ísť.
Nástup do prac. pomeru na ZŠ bol 1.2. 2008, pracovala som do 16.10.2011 a od 17.10.2011 som bola PN. Potom bola od 20.6. 2012 mater. dovolenka a od 13.2.2013 až do 31.7.2015 rodič. dovolenka. Nastupujem teda po týchto letných prázdinách, ku koncu augusta. Len si neviem teda vypočítať tú moju prax.
A ten plat, ktorý ste uviedli, 643,50€, to je hrubá mzda, ale bez príplatkov tr.učiteľa a bez príplatku za započítanú prax, však?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

Ak nbastúpite po rodičovskej dovolenke do práce a vystavia Vám oznámenie o výške a zložení funkčného platu, tak by tam mala byť uvedená započítaná prax k 31. 12. 2014, konkrétne 6 rokov 334 dní. Materskú a rodičovskú dovolenku ste čerpali od 20. 6. 2012 do troch rokov veku dieťaťa s nárokom na výplatu rodičovského príspevku, ale do započítanej praxe by Vám mali v súlade s § 6 ods. 4 písm. c) bod 1. zákona č. 553/2003 Z. z. započítať 3 roky, t. j. v roku 2015 iba do 19. 6. 2015. Od tohto termínu až do nástupu do práce sa Vám do započítanej praxe nezapočíta žiadna doba. Plat, ktorý som uviedla v predchádzajúcej odpovedi je platová tarifa pre 10. platovú triedu, pracovná trieda jeden. Predpokladám však, že platové dekréty si nevystavujete osobne, ale na škole pracuje zamestnanec, ktorý to má v náplni práce.

alča
prax

Dobrý deň, prosím o radu, či mám dobre nastavenú platovú triedu a platový stupeň. Do materskej školy som nastúpila 01. 04. 1987 ako vedúca školskej jedálne. V tejto pozícii som pracovala až do roku 2015, kedy som sa po pn vrátila do práce /liečila som sa s rakovinou štítnej žľazy/. Po návrate do bývalého zamestnania som bola preradená z funkcie vedúcej školskej jedálne na pozíciu administratívny pracovník, na ktorom vlastne som doteraz. Mám ukončenú strednú ekonomickú školu, odbor všetobecná ekonomika s maturitou v roku 1978. Za určenie informácie pekne ďakujem alča.

Maria Pavlikova
Prax

Nie je mi jasné akú platovú triedu a platový stupeň mám posúdiť. Ako vedúca školskej jedálne ste mali byť zaradená v 8. platovej triede ako administratívny zamestnanec od 5 po 8. platovú triedu podľa činnosti, ktorú vykonávate a o ktorej ste sa nezmienili. Čo sa týka praxe, je to plne v kompetencii zamestnávateľa, ktorý určuje započítanie praxe. Môže využiť aj § 7 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. a zaradiť Vás do 12. platového stupňa, ak si tento postup upraví vo vnútornom mzdovom predpise.

susanne
Započítanie praxe z DED

Dobrý deň, prosím Vás, započítava sa do praxe na určenie platu na základnej škole aj predchádzajúce pôsobenie v Detskom domove ako vychovávateľ? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe z DED

Prax vychovávateľa v detskom domove možno započítať do praxe na základnej škole. Jej započítanie je plne v kompetencii zamestnávateľa. Ak pracoval vychovávateľ v detskom domove ako pedagogický zamestnanec, tak mu môžete túto prax započítať plne.

Kacenka87
Informacia o pedagogickej praxe

Dobrý deň, chcela by som sa prihlásiť do vyberoveho konania na poziciu riaditeľky. Mám 5 rokov pedagogickej praxe aj s dobrovolnickou činnosťou. Pracovala som ako pedagogický asistent na dohodu s uzatvorenou zmluvou. Nedostávala som za túto prácu žiadne financie. Ďakujem za informaciu.

Maria Pavlikova
Informacia o pedagogickej praxe

Informácia o pedagogickej praxe je veľmi málo na odpoveď. Riaditeľ školy musí spĺňať podmienky podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z. z., mať viac ako päť rokov pedagogickej praxe. Dobrovoľnícka činnosť nie je pedagogická prax.

Kacenka87
Informacia

Dobrý deň,chcela by som sa prihlásiť na vyberove konanie na pozíciu riaditeľky v MŠ. Chcem sa Vás opýtať, či sa mi do pedagogickej/odbornej praxe zarátané aj čas, keď som bola na dlhodobej PN. Ďakujem za informaciu

Maria Pavlikova
Informacia

K prihláške do výberového konania budú požadovať doklad o doteraz vykonávanej pracovnej činnosti. Žiadny zákon nevylučuje z praxe dobu práceneschopnosti, ale je na zriaďovateľovi materskej školy ako to posúdi.

Kacenka87
Informacia

Dlhodoba PN bola kvôli tomu,že som bola tehotná-rizikové tehotenstvo.Po PN som nastúpila na materskú dovolenku. Preto neviem,či sa mi do pedagogickej praxe do vyberoveho konania zarátané aj PN,pretože ja som bola doma a priamo som nevykonávajú ani som sa nezúčastnovala na výchovno-vzdelávaciom procese. Ďakujem za odpoveď.