3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AdaB
započítanie praxe a adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň.

Maria Pavlikova
započítanie praxe a adaptačné vzdelávanie

Započítanie doktorandského štúdia do započítanej praxe podľa § 6 ods. 4, písm. e) nemá vplyv na skutočnosť, že odborný (ale aj pedagogický) zamestnanec pri prvom nástupe do zamestnania sa zaradí do adptačného vzdelávania a zaradí sa do kariérového stupňa začínajúci odborný zamestnanec. Až po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania sa zaradí do kategórie samostatný odborný zamestnanec. Podľa môjho názoru § 27 ods. 4, písm. e) zákona č. 317/2009 Z. z. sa na Vás nevzťahuje, ale ak riaditeľ uzná, že sa na Vás vzťahuje, on je zodpovedný za Vaše zaradenie. Zákon nepozná ustanovenie o odpustení nejakých podmienok.

AdaB
Ďakujem za odpoveď. A mohla

Ďakujem za odpoveď. A mohla by som Vás ešte poprosiť o informáciu, spresnenie na koho konkrétne sa vzťahuje spomínané písm. e?
Nakoľko v inej diskusnej téme s podobným obsahom bolo uvedené, že je to možné. Konkrétne odpoveď pani Duchoňovej z 31.03.2012 a tiež 22.09.2012.
http://www.skolskyportal.sk/forum/legislativa/dokto-studium-nahrada-kval...
Nie je mi to celkom jasné, išlo o nesprávnu interpretáciu spomínaného zákona? Vopred veľmi pekne ďakujem za informácie. AB