6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Započítanie praxe a materská dovolenka

Dobrý deň, prosím o radu. Od roku 1997 do roku 2002, kedy som nastúpila materskú dovolenku som pracovala ako učiteľka náboženstva a etickej výchovy. Po materskej dovolenke v roku 2008 som pokračovala v pedagogickej praxi, ale u iného zriaďovateľa, ktorý ma pri znižovaní počtu zamestnancov v ZŠ, preradil do MŠ ( kde mám aj potrebnú kvalifikáciu).
Teraz pri zápočte rokov som zistila, že môj terajší zamestnávateľ mi nezarátal do pedagogickej praxe materskú dovolenku. Ráta mi len 19 rokov + odpracované dní.
Upozornila som ho na zákon § 6 zákona č. 553/2003 Z. z , kde sa materská dovolenka zarátava do pedagogickej praxe. Podľa znenia tohto zákona by mi malo byť zarátané 25 rokov + odpracované dní.
Nakoľko som im predložila znenie zákona § 6 zákona č. 553/2003 Z. z , o započínaní materskej dovolenky do pedagogickej praxe, dokonca aj z okresného školského úradu im zaslali znenie zákona, stále to odmietajú prijať s tvrdením, že mi to nepatrí.
Nezarátanie materskej dovolenky do pedagogickej praxe je od roku 2008, kedy som nastúpila po materskej dovolenke znova učiť. Ako mám postupovať, mám si žiadať doplatenie ušlej mzdy, respektíve, čo by ste mi navrhli.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe a materská dovolenka

Doba starostlivosti o dieťa sa započítava do celkovej praxe pre zvýšenie platovej tarify podľa § 6 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. tak ako to uvádzate. Nie je však pedagogická prax, ale prax ostatná, ktorá sa počíta 1/1. Keď nezavážil ani názor okresného úradu, tak je ešte možnosť požiadať obecného kontrolóra, prípadne inšpektorát práce alebo odbory a poslednou možnosťou, ale asi najúčinnejšou, je podať žalobu na súd, a to v súlade s § 14 Zákonníka práce.

Lenka Vidová Já...
Zle zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň.. Chcem sa opýtať za kolegyňu.. Pracuje 5r ako učiteľka V MŠ, teraz jej prišli na to, že ju zaradili do 7.triedy ale mala by byť v 6.triede. Povedali jej ze to musí ona vrátiť úradu. Môže to úrad od nej žiadať? Keď oni pochybili v zaradení do platovej triedy? Koľko spätne môžu dozadu? Dakujem

mary19
Pedagogický asistent

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na akom stupni školy, prípadne v akých školských zariadeniach, budem môcť pracovať, hneď po absolvovaní rozširujúceho modulu DPŠ ako pedagogicky asistent? Mám ukončený druhý stupeň VŠ nepedagogického zamerania (Manažment) a do akej platovej triedy budem zaradená, ak by som v septembri nastúpila na ZŠ ako začínajúci asistent učiteľa? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Martina Bakošová
Z 2. stupňa na 1.

Dobrý deň,

Mám vyštudované učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ matematiku a etiku a nedávno som si kvalifikáciu rozšírila o anglický jazyk. Dostala som ponuku učiť angličtinu na 1. stupni. Bola by som kvalifikovaná učiteľka pre výučbu angličtiny na 1. stupni? Prípadne, pomohlo by, ak by som učila pár hodín aj na 2. stupni?

Maria Pavlikova
Z 2. stupňa na 1.

Dobrý deň,
nedá sa všeobecne napísať či by Vám pomohlo učiť na prvom stupni anglický jazyk. Ste kvalifikovaná učiteľka predmetov matematika, etika a anglický jazyk na druhom stupni aj na prvom stupni na tieto konkrétne predmety. Alebo máte niekde uvedené, že nemôžete kvalifikovane učiť na prvom stupni ? Pozrite vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť ,15 bod.