5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ET
Započítanie praxe- Zmluva o osobnej asistencii uzatvorená medzi rodičom žiaka a naším novým zamestnancom

Dobrý deň, môžeme do započítanej praxe pedagogického asistenta, ktorú uvádzame na platovom dekréte započítať aj obdobie v ktorom náš zamestnanec pracoval na základe Zmluvy o osobnej asistencii uzatvorenej podľa § 23, ods. 2,3,4, zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzácie ŤZP. Predmetom zmluvy bolo vykonávanie osobnej asistencie. V zmluve boli uvedené tieto činnosti: v oblasti mobility a orientácie /sprievod do a zo školy, na mimoškolské aktivity, sprievod v kontakte s vonkajším a spoločenským prostredím a pri preprave/, v oblasti komunikácie /čítanie, písanie, telefonovanie/, v oblasti sebaobsluhy /osobná hygiena, obliekanie, obúvanie, podávanie jedla a liekov /. Zmluva trvala od 06.09.2016 do 31.08.2018. Započítava sa toto obdobie v plnej výške do započítanej praxe? Započítava sa v plnej výške aj do pedagogickej praxe ? Ďakujeme za odpoveď.

ET
Započítanie praxe

Dobrý deň, sme základná škola. Máme novú zamestnankyňu ktorá má vzdelanie Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury- odbor 7669 6 Pedagogické lýceum ukončené maturitnou skúškou Trnave. Jednu pracovnú zmluvu bude mať ako asistent učiteľa v ZŠ, bude zaradená do 4. platovej skupiny/ 30,43% úväzok/. Druhú pracovnú zmluvu bude mať ako vychovávateľka v ŠKD /68% úväzok/, bude NEkvalifikovaná, musí si dorobiť vzdelanie a bude zaradená do 4. platovej triedy? Do pracovnej zmluvy jej uviedieme že si musí dorobiť vzdelanie aby bola kvalifikovaná ? Je to tak správne? Ešte sa chceme utvrdiť v započítaní jej praxe. Mala ABSOLVENTSKÚ PRAX z Úradu práce ako asistent učiteľa od 8.1.2014 do 30.4.2014. Počíta sa toto obdobie absolventskej praxe do ZAPOČÍTANEJ praxe uvedenej na platovom dekréte ? A počíta sa toto obdobie do PEDAGOGICKEJ praxe ? Pracovala aj ako pokladníčka. Túto prácu jej môžeme zarátať najviac do 2/3 ? Vopred veľmi pekne ďakujeme za odpovede.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

Kvalifikáciu posúdiť neviem. Názvy škôl mi nehovoria nič o absolvovanom odbore alebo zameraní štúdia. Absolventská prax nie je pedagogická prax. Pri započítaní jednotlivých dôb sa riadime § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. Pokladníčka nie je príbuzná pedagogickej praxi.

ET
Správne zaokrúhlenie menšieho úväzku učiteľa.

Dobrý deň, ak učiteľ v ZŠ učí 20 hodín týždenne. Ako sa správne má zaokrúhliť úväzok? Bude to 86,95% alebo matematicky zaokrúhlené 86,96% úväzok. Ďakujeme.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

Osobný asistent nie je pedagogický zamestnanec, tak uvedené obdobie mu v žiadnom prípade nemôžete započítať do pedagogickej praxe. Pedagogická prax je činnosť pri zabezpečovaní školského vzdelávacieho programu. V akom pomere mu ju započítate je na Vašom rozhodnutí.