7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
K2
Započítanie rokov do pedagogickej praxe

Dobrý deň, prosím vás o info ohľadom zápočtu rokov pedagogickej praxe.
Chcem sa opýtať, či sa mi započítava absolvovanie vysokej školy a doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré som absolvovala po skončení vysokej školy (v tom čase som bola nezamestnaná) do pedagogickej praxe.
Vysokú školu som ukončila v roku 1987 a DPŠ som absolvovala v dlžke 13 mesiacov a ukončila ho v roku 1991.
Zamestnávateľ mi roky štúdia na VŠ a DPŠ do pedagogickej praxe nezapočítal. Pekne ďakujem a ostávam s pozdravom.

Maria Pavlikova
Započítanie rokov do pedagogickej praxe

Pedagogická prax sa prax pri plnení školského vzdelávacieho programu základnej alebo strednej školy. Prax, ktorú uvádzate nie je žiadnou praxou, pretože, ak ste boli nezamestnaná, nevykonávali ste žiadnu prac. Roky vysokoškolského vzdelania tiež nie sú praxou. Postup zamestnávateľa bol správny. Nevznikla Vám pedagogická prax a nevznikla Vám žiadna prax.

viera161065
Zaradenie

Dobrý deň, som učiteľka prvého stupňa ZŠ s 25 rokmi praxe a s 2 atestáciami. Do akej kategórie by som bola zaradená, keby som išla učiť do MŠ. Veľmi pekne ďakuejm za odpoveď. S pozdravom Viera

viera161065
Zaradenie

Zabudla som napísať, že mám vyštudovanú pedagogickú fakultu - učiteľstvo I. stupňa ZŠ

Maria Pavlikova
Zaradenie

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, I. diel, 1. časť. Ak nemáte strednú školu pre učiteľky materských škôl, tak vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy nie je plnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľku materskej školy. Ako učiteľka materskej školy budete naďalej zaradená do kategórie učiteľ a podkategórie učiteľ materskej školy. Ak ste mali na mysli do ktorého kariérového stupňa budete zaradená, tak ako tzv. nekvalifikovaná nebudete zaradená v súlade s § 83 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. do žiadnej kategórie a do 6. platovej triedy.

Beata Husar
štúdium a práca

Dobrý deň, pracujem na súkromnej základnej škole, prvý rok som pracovala ako vychovávateľka v ŠKD, medzitým som si podala prihlášku na VŠ predprimárna a primárna pedagogika a ďalší rok som nastúpila ako učiteľka s tým, že majiteľka školy mi prizvukovala, že budem môcť učiť, lebo študujem. Učím tretí rok a zároveň študujem. Dva roky dozadu sme mali na škole inšpekciu, boli sa pozrieť aj na mojich hodinách a neprekážalo im, že nemám ešte ukončenú školu. Hodnotenie inšpekcie som mala jedno z najlepších na škole. Tento rok v zime sme mali opäť inšpekciu, ktorá bola u nás kvôli žiakom, kt. sú zo zahraničia. Zisťovali ako sa im u nás páči, či sú učiteľky nápomocné, ak nerozumejú atď. Táto inšpekcia sa nebola pozrieť ani na jednej našej hodine. Ani s jednou učiteľkou sa nerozprávali. Minulý týždeň mi majiteľka školy oznámila, že ma musí prepustiť, pretože táto inšpekcia jej nariadila, keďže ešte nemám ukončenú školu, tak nemôžem učiť. Pýtam sa teda, ako je možné, že dva roky dozadu to nikomu nevadilo a tento rok aj napriek tomu, že nik nevidel moju prácu s deťmi, nemôžem ďalej učiť na prvom stupni. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Štúdium a práca

Ak ste učiteľkou základnej školy, tak vyžadovaným stupňom vzdelania je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Ak nemáte takéto vzdelanie ukončené, nie ste kvalifikovanou učiteľkou a riaditeľka školy nebola oprávnená Vás zaradiť na funkciu učiteľky. Je to zákonný predpoklad, bez ohľadu na to, či ste dva roky učili alebo nie, pani riaditeľka porušila zákon.