6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
cernuskova
zaradanie pedagogického zamestnanca do platovej triedy

Dobrý deň,

zamestnankyňa absolvovala externé 2-ročné štúdium na pedagogickej akadémií v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, má vyštudovanú VŠ 2. stupeň /Mgr./ sociálna práca. Má ukončené adaptačné vzdelávanie, je zaradená na pozícií asistent učiteľa. Do akej platovej triedy ju mám zaradiť?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy

Vaša asistentka učiteľa je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a zaradíte ju do 5. platovej triedy, pretože vysokoškolské vzdelanie je iné ako požadované.

Gifty
Platová trieda školského psychológa

Dobrý deň,
chcem sa vás opýtať či to platí aj pre školského psychológa a školského logopéda, ktorí boli predtým zaradení ako odborní zamestnanci v CPPPaP a platovej triede dva. Patrí teda aj psychológ či logopéd ktorý bude zamestnaný na základnej škole, do kategórie pedagogický zamestnanec a platová trieda dva? Taktiež by som chcel vedieť čo sa stane ak už mám prvú atestáciu ako odborný zamestnanec a v novom zamestnaní budem zaradení ako pedagogický zamestnanec, bude sa táto atestácia započítavať? A čo s odpracovanými rokmi?

Maria Pavlikova
Platová trieda školského psychológa

V prvom rade treba rozlišovať školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a školský logopéd. Školský špeciálny pedagóg je zaradený od 1. 9. 2019 do kategórie pedagogických zamestnancov a školský psychológ a školský logopéd sú naďalej odbornými zamestnancami. Kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené v § 19 až 22 a kategórie odborných zamestnancov v § 23 až § 27 zákona č. 138/2019 Z. z. Ak ste zaradený v kategórii odborných zamestnancov a vykonali ste atestáciu pre túto kategóriu, bude Vám platiť. Všetci odborní zamestnanci sú zaradení v pracovnej triede dva. Je to uvedené v § 5a ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z.

Liteonit
Platová trieda.

V decembri 2018 som dosiahol 10 ročnú prax, pričom mám ukončené VŠ II.stupňa (PdF, primárne vzdelávanie). V platovom dekréte z januára 2019 som dostal na podpis prac.zmluvu kde som bol zaradený do 6.platovej triedy. Domnievam sa, že som mal byť zaradený do 7.platovej triedy. Ak je môj predpoklad správny, ako postupovať voči zamestnávateľovi?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová trieda

Keby ste napísali na akej pozícii pracujete a ujasnili by ste si, či ste podpísali pracovnú zmluvu alebo oznámenie o výške a zložení funkčného platu, vedela by som zaujať stanovisko. V prvom rade by ste sa mali obrátiť na svojho zamestnávateľa, ten najlepšie vie, čo robíte a či spĺňate kvalifikačné predpoklady na túto činnosť.