2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
sajbanovakat
Zaradanie PZ

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o usmernenie pri zaraďovaní PZ do platovej triedy,nastupuje ako učiteľka v MŠ
Má absolvované:
1. jednoročné štúdium na Pedagogickej škole v Modre, v elokovanej triede na Gymnáziu L.Sáru v BA, odbor "učiteľstvo na MŠ", rok štúdia 1971/72
2. magisterské štúdium na Prešovskej univerzite, odbor "učiteľstvo pre 1. st. ZŠ", rok ukončenia štúdia 1998
3. I. kvalifikačnú skúšku v odbore "motivácia a aktivizácia žiakov v 1.ročníku pri vyučovaní prvouky", z roku 2000
4. II.atestáciu , "využitie prvkov dramatickej výchovy v edukačnom procese", z roku 2012

Patrí do 8.platovej triedy? Ďakujem za vyjadrenie

Maria Pavlikova
Zaradanie PZ

Vaša učiteľka materskej školy je kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť bod 18. Obidve atestácie má vykonané pre kategóriu učiteľ. Môžete jej ich v súlade s § 60 ods. 4 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. uznať obidve a zaradiť ju do 9. platovej triedy.