2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Plackova
zaradenie

Pracovníčka má ukončenú Slov. poľnohosp. univerzitu v Nitre - zootechnich + DPŠ na vyučovanie odborných predmetov na tej istej škole.
Má II. kval. skúšku pre v kategórii učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie
Prijímame ju ako vychovávateľku (zákon 437/2000 časť XIII. bod 14) a zaraďujeme ju do PT 10.
Je to správne? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie

Ak ide o vychovávateľku školského internátu pri strednej škole, Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná tak ako uvádzate podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č.1, časť XIII., písm. A bod 14. Pri jej zaradení do kariérového stupňa budete postupovať podľa § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. a zaradíte ju do kariérového stupňa vychovávateľka s prvou atestáciou, čomu prislúcha 11. platová trieda.